Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

JAR zveřejnila všechny smlouvy na covid vakcíny

Podobnost mezi smlouvami na nákup vakcín Pfizer, které uzavřela JAR a české ministerstvo zdravotnictví, nepochybně není čistě náhodná.


Na základě iniciativy jihoafrické nevládní organizace "Health Justice Initiative"rozhodl17. srpna tamní soud v Pretorii, že ministerstvo zdravotnictví Jihoafrické republiky je povinno zveřejnit všechny smlouvy uzavřené na nákup vakcín proti covidu-19 .Na stránkách HJI lze tedy nyní stáhnout příslušné smlouvy včetně smlouvy o nákupu vakcín PFIZER.

V čl. 5.5 na straně 21 smlouvy mezi jihoafrickým ministerstvem zdravotnictví a firmou PFIZER se jasně uvádí, že vývoj vakcíny probíhal s ohledem na nouzovou situaci velmi překotně a dále, že kupující (tedy JAR) bere na vědomí, že dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny nejsou známy. Společnost PFIZER dále uznává, že se mohou vyskytnout možné vedlejší účinky, které zatím nejsou známy !

oficiálním českém Registru smluv lze dohledat tři dílčí kupní smlouvy na dodávky vakcín PFIZER, které Ministerstvo zdravotnictví ČR uzavřelo s firmou PFIZER Inc. 8.12.2020, 5.3.2021 a 9.4.2021. Porovnáním výše uvedeného čl. 5.5 s textem čl. I, odst. 4 ve všech třech kupních smlouvách mezi ČR a firmou PFIZER snadno zjistíme, že jsou fakticky totožné.

Jinými slovy, odpovědné orgány JAR, ČR a zjevně i dalších států, které nakoupily vakcíny proti covidu (v tomto případě od firmy PFIZER), velmi dobře věděly o rizicích dlouhodobých negativních účinků vakcín, lépe řečeno experimentálních nevyzkoušených látek, a přesto formou nátlakových přesvědčovacích kampaní ujišťovaly veřejnost, že vakcíny jsou bezpečné a prověřené. To vše s jediným cílem - dosáhnout co nejvyšší proočkovanosti ! Dokonce nařizovaly i plošné očkování.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, podporované většinou médií za přizvukování kohorty samozvaných „odborníků“ (např. Konvalinka, Smejkal, Hořejší, Flégr, Kubek, Chlíbek, Hel,Tachezy, Dražan a řada dalších) tedy prokazatelně lhalo a zcela vědomě vystavilo dvě třetiny obyvatel České republiky, kteří si nechali vakcíny včetně PFIZERU aplikovat, riziku závažných nežádoucích účinků (snad s vyjímkou osob, které měly další závažné diagnózy a u kterých mohlo očkování proti covidu dávat jakýs-takýs smysl) !

Případná argumentace, že tak činilo s odvoláním na podmínečné schválení vakcíny PFIZER Evropskou lékovou agenturou (EMA) 21.12.2020, neobstojí, neboť dílčí smlouvy z 5.3.2021 a 9.4.2021 byly uzavřeny až po datu podmínečného schválení. I přes podmínečné schválení společnost PFIZER jako výrobce považovala za nezbytné předmětný článek I, odst. 4 v obou smlouvách ponechat. Proč asi? Zjevně proto, že si byla velmi dobře vědoma toho, že vakcína neprošla obvyklými klinickými zkouškami a nelze tedy tvrdit, že je bezpečná a prověřená.

O tom, že se nejednalo o pouhá rizika, ale o skutečně závažné dopady na zdraví a život těch, kteří se nechali přesvědčit k očkování, svědčí řada zdravotních problémů, onemocnění a dokonce i úmrtí, hlášených z řady zemí, které se na očkovacím šílenství podílely, včetně ČR. Žaloby proti výrobcům vakcín jsou toho důkazem.

Nejen v České republice, ale celosvětově byly utraceny obrovské sumy veřejných prostředků ve prospěch výrobců tzv. vakcín proti covidu-19.

Proč se tak stalo a jaké důvody za tím byly zůstává nezodpovězeno. Zatím.

  • Sdílet: