Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Změny klimatu dnes a podle Kosmovy kroniky

Boj s klimatem současně bolí i nefunguje


Začal klimatický summit v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch. Hrozí nám tedy další bolestivá omezení? Evropská unie – bez ohledu na negativní ekonomické dopady a relativní osamocenost jejích snah – hraje v tomto koncertu snaživě první housle. Většina ostatních hudebníků přitom v reálu vyluzuje úplně jinou muziku, v souladu s vlastními ekonomickými i geopolitickými zájmy.

V Asii se staví stovky uhelných elektráren, zatímco Evropa se snaží o jejich útlum povolenkami, při současném zavírání jaderných elektráren v Německu, při zákazu těžby plynu frakováním, zákazu aut na benzín a naftu a při tlačení elektromobility. Ta bude znamenat vyšší poptávku po elektrické energii, jejíž nabídku ze stabilních zdrojů utlumujeme. Jestli toto vše dohromady někomu dává smysl, umí zřejmě hodně kreativně myslet. Možná namítne: je to sice podivné, ale měnící se klima nás ohrožuje víc! Musíme něco dělat!

Předchozí summity růst CO2 neovlivnily

Ale co když to je lék, který současně bolí i nefunguje? Přestože předchozí závazky z klimatických summitů (od Kjóta po Paříž a Glasgow) stály už nepředstavitelné peníze, jejich dopad je nulový až mizivý (graf vývoje CO2 v ovzduší nevykazuje žádné změny v důsledku „plnění závazků“). Žádný dosavadní summit nijak nevychýlil trend pozvolna rostoucí hladiny CO2. Je třeba dodat, že není velká, asi 416 ppm, tj. 4 dílky na 10 000 dílků, když před sto lety byly 3 dílky CO2 na 10 000 dílků). Je to moc? Když si představíte 10 000 čtverečků, třeba jako čtverečkovaný papír o stranách 100 x 100 čtverečků, jen tři čtverečky tehdy a čtyři dnes představují CO2. Bude to za 50 let pět čtverečků? Usmažíme se kvůli tak malému podílu uhlíku ve vzduchu? A co když za 50 let stejně už uhlík pálit nebudeme, bez ohledu na to, jak moc se dnes snažíme ho politicky zabít? Co když jsou naše snahy naopak kontraproduktivní a bez nich bychom byli dříve vyspělejší, pálíce zpočátku více uhlíku, abychom ho přestali pálit dříve, zcela přirozeným vývojem a bez politických harakiri?

Jsme si jisti, že je růst CO2 způsoben lidmi? Ač se to tak z médií může zdát, jisté to není (emise sopek a dalších přírodních zdrojů jsou skutečné a nemalé). Na lidmi produkovaných emisích se navíc EU podílí sotva 10 %, takže ani totální zbídačení Evropy okamžitým zákazem všeho, co emituje CO2, by nemělo vliv.

Vztah teplot a CO2 za miliony let není významný

Kdyby se přidal celý svět, což je nereálné, nemusí být ani pak dopad žádný. Zejména pokud mají pravdu ti vědci, kteří tvrdí, že většina emisí pochází z přírody a ne z průmyslu či dopravy. Anebo jiní vědci, kteří tvrdí, že významný vliv CO2 na změny klimatu je chimérou, což dokládají daty. Viz např. tento graf CO2 a teplot (první graf v pdf), zahrnující období 600 milionů let (silný vztah teplot a CO2 v těch čarách neuvidíte a CO2 po většinu této doby nebyl tak nízko jako dnes). Další grafy za kratší období souvislost ukazují, jenže se z nich zdá, že teplota vede CO2 a nikoliv naopak, což ostatně mnoho vědců oponujících dnešnímu narativu tvrdí. Možná tedy děláme něco, co bolí, zdražuje, vymísťuje výrobu a pracovní místa a prosperitu mimo Evropu, bude mít zhoršující dopad na dostupnost bydlení i dopravy a nepříznivé demografické trendy, kvalitu života i obranyschopnost (představte si solární tanky, stíhačky a HIMARSy, nebo alternativně trvalý světový mír při násobně dražších energiích), aniž by to nějak podstatně ovlivnilo teploty a klima. Bezesporu to však kladně ovlivní vyvolené kapsy.

Už Kosmova kronika popisuje divoké výkyvy klimatu

Kosmas se narodil před 977 lety a může nám tedy poskytnout užitečné srovnání. Zejména těm, kteří trpí klimatickou úzkostí. Nechme tedy promluvit našeho významného kronikáře, který žil přibližně v letech 1045 až 1125 (následující výtah klimatických zápisů z Kosmovy kroniky je z mé knihy Kdo jsme a odkud přicházíme? Netušené souvislosti hledání předků):

Roku od narození Páně 1118. V měsíci září byla taková povodeň, jaké tuším nebylo od potopy světa na zemi. Neboť naše řeka Vltava, náhle prudce vyrazivši ze svého řečiště, ach, kolik vsí, kolik v tomto podhradí domů, chalup a kostelů svým přívalem pobrala! Neboť kdežto jindy, ač se to málokdy stává, povrch vody sotva dosahoval podlahy mostu, za této povodně vystoupila voda přes deset loktů nad most. (...)

Roku od narození Páně 1119. Dne 30. července ve středu, když se již den chýlil k večeru, prudký vichr, ba sám satan v podobě víru, udeřiv náhle od jižní strany na knížecí palác na hradě Vyšehradě, vyvrátil od základů starou a tedy velmi pevnou zeď, a tak - což jest ještě podivnější zjev - kdežto obojí strana, přední i zadní, zůstala celá a neotřesená, střed paláce byl až k zemi vyvrácen a rychleji, než by člověk přelomil klas, náraz větru polámal hořejší i dolejší trámy i s domem samým na kousky a rozházel je. Tato vichřice byla tak silná, že kdekoli zuřila, v této zemi svou prudkostí vyvrátila lesy, štěpy a vůbec vše, co jí stálo v cestě. (...)

Roku od narození Páně 1121. Osení se špatně urodilo pro veliká sucha, jež trvala celé tři měsíce: březen, duben a květen.

Roku od narození Páně 1124. (...) Po této zimě na jaře [1125] přišly velmi prudké větry a trvaly celé čtyři čtvrti měsíce března.

--

Co by si asi Kosmas pomyslel o klimatickém alarmismu dneška a protiuhlíkové lobby? Třeba by řekl něco jako: „Ale vždyť tohle znám - my jsme klimatické změny měli taky, a výkyvy byly větší! Jenže vinen není uhlík, vinen je satan, copak jste moji knihu nečetli, Čechové moji?“

KAREL MACHALA

  • Sdílet: