Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Největší manipulace každých voleb je ta o propadlém hlasu

Eurovolby

Mnoho lidí opakovaně uvěřilo často šířenému mýtu, že největší tragédií voleb pro jednotlivce je, když jeho hlas případně „propadne“, protože „volí malé strany“, u kterých může a nemusí vyjít, že se „tam“ dostanou. Nemalá část voličstva se tedy nechá dotlačit k úvaze „raději volit se zastoupením“ i proti svým zájmům a postojům, s přimhouřením oka nad lhaním a piruetami, než „nemít hlas proměněn v zastoupení“ při volbě srdcem a rozumem. Toto je však podlehnutí rozšířené dvojité manipulaci, které matematicky skřípe.


Síla jedné pětimiliontiny

Každý jednotlivý volič může posunout volební výsledek v ČR o pouhou jednu pětimiliontinu, čtyřmiliontinu a podobně. Podle voličské účasti. Vždy však je to pranepatrný zlomek celkového počtu hlasů i celkového výsledku každé jednotlivé strany. U Europarlamentu je to ještě jinak: při volbě 21 poslanců z 751 se tento poměr „vlivu jednotlivce“ dále posouvá do oblastí kolem zlomku jedna ku dvěma stovkám milionů. Je to tak malinkatý možný vliv, že úvaha o propadlém hlasu jednotlivce nedává vůbec žádný smysl. Je tedy nanejvýš rozumné volit srdcem a rozumem, nikoliv podle velké a zavedené manipulace velkých a zavedených a penězi opatřených stran a za nimi stojících sil, které buď bez skrupulí:

A. Zlé kouzlo

pod nějakým nevyjádřeným tlakem pošlapávají svůj program, zaměření, původní myšlenkový koncept, ideologii a dokonce vlastní nedávná slova, věty a kritiku, jako by je uhranulo nějaké zlé kouzlo. To může být finanční, vydírací, kariérní, nebo jiné.

nebo

B. Rozplizlá břečka

ani žádný myšlenkový směr nikdy nereprezentovaly, dokáží skloubit úplně protichůdné pozice, být současně pro i proti, generovat progresivistické kandidáty do EP i do Komise, ale říkat voličům doma naprostý opak, a pak přesto hlasovat s nimi nebo proti nim nebo nezřídka obojí, nebo podle toho, jak se šéf vyspí a kdo mu zavolá. Mohou být současně pro i proti svobodě, vysmát se pověstem o povinné vakcinaci a poté ji zavést, být pro i proti politice EU, podepsat Green Deal a současně se od něho ostře distancovat, a tak dále. Podle hesla „Já jsem to jenom podepsal, ale jsem ostře proti“.

Největší propadnutý hlas: známý zajíc v pytli

Ať už se volič nechá zmanipulovat pro A nebo B: Volit někoho, kdo snadno otočí při sebemenším tlaku, nebo – kromě následování marketingových doporučení – žádný myšlenkový koncept ani nemá, znamená ten největší propadnutý hlas už dopředu, protože volič dopředu neví, jaký guláš vlastně volí. Možná volí zajíce v pytli, ze kterého se může nakonec vyklubat kuna.

Pokud se beznázorovost a neukotvenost nebo programová veleotočka vyplatily, budou zopakovány, a jedinou šancí udržet jakžtakž fungující demokratické mechanismy je tyto otočky nebo předstírání všehosměru vytrestat při příštích volbách volbou někoho jiného. Ideálně srdcem a rozumem, ale i pokud to nejde, podstatné je vytrestat za chameleonismus obojího typu, aby se příště nevyplatil. Protože: co se vyplatilo, bude zopakováno!

KAREL MACHALA

P. S. Nikdy proto nebudu volit podle strachu z propadlé pětimiliontiny (natožpak dvousetmiliontiny) celkového výsledku, nedává to smysl. Nebudu volit rozplizlá „hnutí zdánlivě pro všechny“, která slíbí všechno všem na dluh, a která se umí během týdnů úplně popřít. Nebudu volit strany, které už podruhé hodily svůj program do koše – takže volič volí spíš tvář než předestřený záměr, program, směr. A nikdy nebudu volit ani strany, které papouškují ruskou propagandu o vládnoucích nacistech vedených prezidentem židovského původu, ohrožování Ruska nikdy se na Ukrajině nezjevivšími armádami NATO, neexistujícími raketami mířícími před válkou na Rusko a obkličujcími ho apod.

Malé strany nabízejí různé věci. Pro mne je podstatné, aby se zvětšovala svoboda ekonomická, svoboda slova, svoboda politická, svoboda mediální, svoboda filosofií a náboženství, svoboda léčby, svoboda osobní a svoboda volby.

Většina těchto svobod, ne-li všechny, jak dlouhodobě ukazuje korelace mezi bohatými zeměmi a jejich minulou úrovní svobody, podstatně ovlivňují životní úroveň a lidé ve svobodnějších zemích se mají lépe, dokud to nepodělají a svobodu si nezničí. To, že se od těchto principů EU odchyluje, neznamená, že totalitní země na východě nabízejí nějakou alternativu – jsou v tom směru každopádně o pár schodů k peklu blíž.

Přeji všem šťastnou ruku, veselou mysl při volbách, nepřeceňování vlastní schopnosti ovlivnit složení jakéhokoli zákonodárného sboru, ale ani nepodceňování významu voleb jako takových. Bez voleb je diktatura a ta plodí vyšší stupeň násilí, utrpení, nesvobody a konfliktů.

  • Sdílet:


Související témata: