Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Svoboda projevu a po projevu

Reportáž ze semináře v senátu

23. května 2023, tedy v den 405. výročí poslední pražské defenestrace, se konal v Senátu seminář Svoboda projevu a po projevu, který pořádala a moderovala paní senátorka Daniela Kovářová. I když Češi jsou často oprávněně skeptičtí ke svým politikům a závidí svým předkům jejich odvahu k radikálním řešením, jsou už více než čtyři století mírumilovní. Tedy jestli se to ještě smí říkat. A tím se dostáváme k samotnému tématu semináře.


"O samozřejmostech se nemluví, ale o svobodě projevu se začíná mluvit, přestala být samozřejmá", řekla na úvod senátorka Kovářová, která se dlouhodobě problematice věnuje. Navíc ústavně-právní výbor, jehož je členkou, původně poskytl akci záštitu a po prolustrování účastníků ji odvolal. Z pozice pozorovatele se mohu jenom ptát, proč předseda ústavně-právního výboru Tomáš Goláň radši nepřišel obhájit své názory do otevřené diskuse s přítomnými diskutéry?

Panelisté z řad senátorů a poslanců, vystoupili se svými příspěvky v první části semináře. Poslankyně Nina Nováková se jako pedagožka věnovala výchově dětí ke svobodě projevu a zdůraznila, že svoboda projevu souvisí s rozvojem myšlení, tříbí názory a učí nést odpovědnost za to, co říkáme.

Poslanec Aleš Juchelka, zastánce plurality médií, hovořil o financování médií veřejné služby, zamýšlel se, jak dál s poplatky za veřejnoprávní média a zda vůbec mají být. V souvislosti s těmito médii konstatoval, že autocenzura je předstupeň cenzury.

Senátor Jiří Čunek začal svůj projev řečnickou otázkou: "Konal by se tento seminář v devadesátých letech? Mohl by, ale já myslím, že by nikdo nepřišel, bylo by to nezajímavé téma." "Abychom měli svobodu slova, musíme ji používat. Nepoužívání je zbabělost." A apeloval "nebojme se, říkejme, co si myslíme", protože "pokud ztratíme svobodu slova, ztratíme svobodu".

Poslanec Jiří Kobza analyzoval otáčení významu slov, newspeak, který se mění v eurospeak. Jako příklad uvedl situace, kdy slovo "vlast" nebo symbol české vlajky jsou označovány za proruské symboly. A nesouhlas s oficiální liberálně progresivní politikou např. v otázce pohlaví, korespondenčních voleb nebo migrace je "narativem proruské propagandy". Lidé se tak "stávají zodpovědní za to, co neřekli". Kobza nechce mít "právo na korigované informace", odmítá i "pravdivé dezinformace". "To by nenapsal ani Orwell ani Huxley." To asi nebyla poklona ani Petru Fialovi ani Františku Vrabelovi.

Příspěvek nepřítomného senátora Tomáše Jirsy "Svoboda slova jako nejdůležitější odkaz roku 1989" přečetla Dana Jaklová. Místopředseda PS Jan Skopeček je v zahraničí a dodá svůj příspěvek "Máme mít strach z dezinformace nebo ze svobody slova?" do sborníku.

V druhé části hovořili odborníci, kteří se problematice svobody projevu věnují. Mediální expert, profesor Jan Jirák ve svém příspěvku "Svoboda slova v médiích" uvedl, že s rozšířením masmédií výrazně vzrostla možnost ovlivňovat celou společnost. Svoboda slova tříbí názory, každý musí mít právo argumentovat, ale i říkat své názory bez argumentů. Debatu nelze odbýt stylem: "uveďte argumenty; uveďte zdroje pro vaše argumenty; to jsou špatné, nerelevantní zdroje".

Právník, docent Zdeněk Koudelka hovořil o právních aspektech vypnutí webů v únoru 2022, jeho analýzu lze najít podrobně v jeho blogu. Stručný závěr: "Vypnutí vládě nepohodlných webů byl nezákonný zásah na doporučení státu porušující ústavní zákaz cenzury."

JUDr. Ondřej Dostál se věnoval dezinformacím a svobodě slova obecně a v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. A ptal se: "Je žádoucí, aby trestní právo bylo politizováno?" a "Co je šíření poplašné zprávy, když se ukáže, že je pravdivá?"

Za Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) vystoupili dr. Vlastimil Veselý s příspěvkem "Svoboda projevu v éře digitálních platforem jako hlavních veřejných fór současnosti" a Daniel Vávra, který prezentoval "Praktické příklady omezování svobody slova". Nezisková organizace SOSP je jediná organizace tohoto zaměření v ČR a asi není nutné zmiňovat, že její fungování není dotováno z veřejných rozpočtů. Autoři své příspěvky budou postupně zveřejňovat na svých stránkách i na sociálních sítích. Rozhodně doporučuji.

Poslední mluvčí, Michal Semín, spisovatel a publicista hovořil na téma: "Je cenzura projevem síly, nebo slabosti?" Zdůraznil, že k přesvědčení nelze dospět z vnějšího donucení a vypínání webů je jen hrubá mocenská síla, nikoli morální síla.

Závěrečnou diskusi uzavřel právník Ondřej Dostál konstatováním, že "většina toho, co tady bylo řečeno, je napravitelná pouze ve volbách". Ano, máme parlamentní demokracii, nemusíme řešit politiku defenestracemi, ale k odpovědnému rozhodování potřebujeme svobodu projevu, rovný přístup k šíření i získávání informací. A svoboda projevu je jen tehdy, pokud je zaručena i svoboda po projevu.

Paní senátorce Daniele Kovářové patří velký dík a hluboká poklona za uspořádání tohoto semináře. Celý seminář si můžete poslechnout ze záznamu Raptor-TV zde: část 1 a část 2.