Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Jsme potomky králů i otroků všech barev

Genetika a rasismus obojího vyznání

Minule jsme si všimli, jak progresivisté mj. ve Skotsku a Kalifornii otevřeně pracují s woke rasismem naruby. Dnes následují slíbené souvislosti z „předkologie“ o tom, jak neuvěřitelně pestrou směsí všichni jsme. Nejdřív však pojďte se mnou na skok do Japonska o 30 let zpět.


Tokio 1993. Kráčím pěšky asi 7 km od řeky Sumida přes největší rybí trh světa okolo Tokyo Tower přes Roppongi až do „své“ čtvrti Akasaka („Červený kopec“), kde mám hotel.

V roce 1993 je poměrně neběžné potkat v hlavním městě Japonska dalšího gaikokudžina - cizozemce, takže se mi to po cestě stalo jen jednou. Blízko buddhistického chrámu Zódžó-dži jsem potkal dvě „bílé“ Američanky.

V Evropě či Americe bychom se bez povšimnutí minuli. Tady ne. Spontánně a s úsměvem jsme se zastavili a dlouho jsme si povídali, jako by se potkali lidé ze stejné vesnice. Nebo jako kdyby se potkali dva Afričané v Grónsku.

Možná hrál roli pocit větší kulturní blízkosti? Kulturní rozdíly existují, jak vidíme i dnes při obtížích integrace některých příchozích do Evropy. Ať se nám to líbí nebo ne, přes moje nadšení japonskou kulturou: některé vzorce myšlení máme s Japonci po tisících let odloučení trochu jiné.* Anebo hrálo roli, že se potkala stejná „rasa“?

Směsice odevšad

Jenže to poslední je spíš omyl. Každý máme miliardy předků. 2 rodiče, 4 prarodiče, 8 prapra... - ve středověku už miliony a s každou další generací x 2, až je předků víc než lidí na Zemi.

To je samozřejmě nemožné, takže se v mnoha liniích opakují stejné osoby a čím dál do minulosti, tím víc. I u Čechů platí, že před pouhými stovkami let překročí místa původu předků hranice země, nejpozději tisíc let zpět pak i kontinentu a domnělé „rasy“. Přesto logicky dlouhá tisíciletí zpravidla dominují podobně vypadající předci. A desetitisíce let předtím už ne.

Nejen Bořivoj s Ludmilou

V takovém množství je matematicky nemožné nenajít lidi všech barev pleti. Rolníky, lovce, lupiče či otroky. Krále a královny. Pouze ty, které zanechaly potomstvo dodnes. Proto jste téměř jistě přímými potomky Sáma, Karla Velikého nebo Bořivoje s Ludmilou, ale i faraona Ramsese II. (přes 90 dětí), krále Gilgameše, Čingischána, Konfucia, ba dokonce proroka Mohameda. Blíže k tomu v mé knize Kdo jsme a odkud přicházíme.

Většina z nás není potomky prezidenta Masaryka, asi ani Karla IV. (švédský král ano). Od Bořivoje s Ludmilou vede zhruba 40 generací (nejen) k americkým prezidentským rodinám, včetně Trumpů, Bushů a Clintonů, nebo k britskému králi (mj. také přímý potomek Jiřího z Poděbrad). Otcovská linie jeho matky královny vyšla z českého rodu Buziců, přes jednu jejich německou větev.

Viděno obdobím desítek tisíc let zpět, králů mezi předky bude naprostá menšina, většina bude spíš chudá, a to i tehdy, pokud se jmenujete Schwarzenberg.

Otroků (nejen) doby římské máme mezi předky dost – všech barev pleti, takže woke tvrzení o „bílé privilegovanosti“ je úplně mimo. Příliš se fixuje na posledních 500 let americké historie. Mnoho podobného naše vlastní geny prožívaly (a pamatují si) za poslední tisíce generací. I v Praze na dnešním Malostranském náměstí byl za panování Boleslavů čilý trh s otroky, zpravidla „bílými“.

Skotští a irští „ex-černoši“ v nás

Jsme tedy směsice odevšad, žádné oddělené rasy neexistují (zákon tvrdí, že ano: mýlí se trošičku). Podobně jako neexistuje čistá rasa blonďáků nebo štíhlých.

Zajímavý příklad skýtá např. zjištěná „echt“ subsaharská africká Y DNA (sk. A) u „příliš bílých“ irských a skotských rodů s příjmeními Logan, Boyd a Taylor. Tito ji mají v linii otec-otec-otec, avšak ostatní ji máme v jiných liniích taky. Genetická genealogie už dnes ví, že propojenost a příbuznost s kýmkoliv odkudkoliv přesahuje fantazii většiny lidí a že odlišnost genů lidí napříč planetou je minimální.

Pro základní představu následuje mapa z mé knihy Kdo jsme a odkud přicházíme, kterou sem můžu vložit, protože je moje:

Větvení haploskupin DNA chromozómu Y po světě
Foto: moje kniha Kdo jsme a odkud přicházíme

Tyto čáry jsou jen větší migrační toky po planetě (ve skutečnosti je téměř vše téměř všude, toto ukazuje jen, kde je té či oné skupiny víc). Jde pouze o (haplo)skupiny DNA chromozómu Y, tj. otcovské linie předků. Mezi předky je máte všechny, i když jenom jednu máte v Y DNA (jste-li muž). Jste-li žena, mezi předky je máte taky úplně všechny, přestože Y DNA v sobě nemáte (otestovat otcovskou linii si můžete z buněk otce či bratra).**

Jsme Evropané, neandertálci i indiáni

Druhý používaný genealogický genetický test je z „hlavní DNA“ (autosomální, auDNA), kde se naše geny vždy namíchají zhruba napůl od otce a matky, jejich pak zase napůl od jejich otce a matky, atd. Než se zaměříme zpět na Y DNA, můžeme si stručně uvést, jaké je složení vašich předků z hlediska auDNA. Pokud máte předky hlavně ze střední Evropy, budete ho mít stejné jako já.

Moje (s vysokou pravděpodobností vaše) výsledky auDNA tedy říkají:

2,4 % genů od neandertálců, 2,1 % od denisovanů, zbytek Homo sapiens sapiens. 43 % ze severní+střední Evropy, 36 % z oblasti okolo Středozemního moře, 18 % z oblasti od Mezopotámie po Indii (hodně, tj. máte tam i Gilgameše a ne jednou) a 2 % z genů amerických indiánů (velmi pravděpodobně přes Huny).

Téměř vše ostatní tam máme též, ale jen ve „stopových množstvích“.

Zpět k Y DNA: kdo jsou (nejen) Češi

Nejlepší je zřejmě popis pohybu předků po planetě podle Y DNA, která jakžtakž ukazuje etnika a (částečně) jazyky. Asi třetina Čechů je nositeli haploskupiny R1a (u nás je to signál balto-slovanské populace) a pětina Čechů R1b (u nás zhruba napůl z Keltů a napůl z Germánů). Jinými slovy, mírně nadpoloviční většina předků Čechů a Moravanů byli Indoevropané. Ten nemalý zbytek tady byl z větší části už desetitisíce let a nikam neodešel, byl jazykově pokeltštěn, pogermánštěn a nakonec poslovanštěn.

R1a i R1b se ještě v indoevropské pravlasti na východě rozdělily z R, jak ukazuje mapa výše, v Asii přibližně před 25 tisíci lety. I několik afrických kmenů, barvou pleti naprosto nerozeznatelných od okolních Afričanů, má dominantní indoevropskou R1b. Nějak tam před 5 až 9 tisíci lety doputovala skupinka R1b. Mj. až do Kamerunu. V Africe však převažují skupiny A, B a na severu E.

Čistý Slovan, čistý Fin jako fikce

To neznamená, že když máte v sobě např. R1a, jste čistým Slovanem a protože já mám N1c1, jsem čistý pra-Fin. Ve skutečnosti je máme všichni všechny, jen já mám N v otcovské linii, která se musela vmísit mezi Slovany od pra-Finů. Dlouho předtím - před 25 tisíci lety - vznikla mutací někde v Číně, rozdělením ze společné skupiny NO na pra-finskou+sibiřskou N a pra-čínskou O. Když se tedy moji předkové linie otec-otec-otec (a vaši z jiné linie) oddělovali od pra-Číňanů, zhruba ve stejné době se západněji oddělovaly dvě velké větvě Indoevropanů do R1a (a později do Slovanů, Baltů, Indů, Íránců) a R1b (později do Kelto-Italiků, Germánů, Řeků). To vše vždy trochu namícháno s jinými skupinami.

Vedle otcovské N mám potvrzenu v jiných liniích R1a (slovanská) a E (severoafrická). Podskupina E1b1b, což je haploskupina, kterou by se býval mohl vykázat Napoleon i Hitler. Ten by byl hodně překvapený, protože vyšla ze severní Afriky (starý Egypt, Berbeři, méně dominantně i jižněji, nebo v Řecku, u nás asi 6 % předků všech).

Skupina Q, kterou vidíte na mapě dominovat u indiánů v Americe, je i u nás, nejspíš od Hunů (všichni jsme potomky Hunů). A moje skupina N je dokonce i v Japonsku a Vietnamu.

U nás silně zastoupené skupiny I1 a I2 představují signál prvních Praevropanů, kteří do Evropy dorazili už před 40 tisíci lety, možná společně s „kavkazskou“ skupinou G (měl ji Stalin i Ötzi, mumie z alpského ledovce, člověk doby měděné, který žil před 5500 lety v Jižním Tyrolsku).

Skupina J (nejpříbuznější skupině I) je semitská (typicky dominantní mezi Židy a Araby) a T je etiopská a mezopotámská, doputovala však až mezi australské Aboriginals***. Skupina C může být v určité době signálem altajských (turkických a mongolských) kmenů, doputovala nejen mezi Praaustralany, ale i mezi indiány (u nás stopově). Skupina H je drávidská (jihoindická), u nás nejčastější mezi Romy. Romové mají drávidský původ (ještě v Indii byli jazykově poindoevropštěni). U nás mají však už ze dvou třetin evropský původ, na Balkánu jen ze třetiny. Jsme prostě už všichni směs, ne vždy to víme.

Můj druhý obrázek, přibližné rozdělení českých haploskupin Y DNA:

Přibližné podíly praetnik v české populaci
Foto: moje kniha Kdo jsme a odkud přicházíme

Proč tedy rozdíly v pigmentu?

Po odchodu z Afriky někdy před 70 tisíci lety (velká vlna) jsme byli „černoši“ a postupně jsme bledli, abychom čelili nedostatečnému slunečnímu svitu severu.

Tmavší pokožka brzdí tvorbu vitamínu D na pokožce (z cholesterolu) a naopak, proto nejtmavší Američané a Evropané nedávno víc trpěli covidem (i jinými viry) než Staroevropané i než Afričané v Africe. Nebylo to tedy diskriminací, jak se woke ideologie snažila tlačit, ale horší adaptací tmavší pokožky na tvorbu vitamínu D v málo slunečných oblastech.

Vitamín D zapíná a vypíná podstatný díl genů, takže je mimořádně důležitý. Tato informace však není v souladu se zájmy BigPharma, takže ji nejspíš čtete poprvé. Chrání líp proti virům než nepovedené vakcíny a ani to se téměř nedočtete.

Shrnutí: Geny a rasy

Teď, když už víme, že a) naši předkové byli z mnoha kontinentů, b) že byli různé barvy pleti, zpočátku převážně tmavé a c) že i vy jste potomky nejen králů, ale i otroků starověku, pak jak moc dává smysl považovat se (v Evropě či USA) a) za odděleného bělocha, b) stydět se za své předky, kteří údajně jednostranně ubližovali lidem tmavší pleti a c) že byste měli být kvůli své světlejší pleti nějak znevýhodňováni. Progresivistická ("woke") ideologie se prostě mýlí úplně stejně jako starý rasismus. Její původci to však spíš tuší a mají jiné záměry.

KAREL MACHALA

*Dnes už je máme nově jiné myšlenkové vzorce i s woke Američankami, ale tehdy to tak úplně nebylo.

** Krajní mateřské linie by zase popisovaly (haplo)skupiny mitochondriální DNA. Tento třetí genetický genealogický test existuje, ale výsledky ne moc dobře ladí s etniky a ne vždy se dědí jen z mateřské linie, proto jsme je vynechal.

***V Americe a Austrálii jsou odfiltrované nedávné migrace Evropanů, tj. skupiny tam uvedené na mapě jsou skupiny před evropskou imigrací.