Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Reputační problém pro VŠE v Praze: někdejší vazba rektora na kontroverzní firmu

VŠE, akademické svobody

Sponzoring České spořitelny (ČS), která patří k největším sponzorům Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE; foto), v těchto týdnech zažívá náročné a krizové chvilky. Řešit musí dvě výbušné kauzy, spojené s nejvyššími akademickými činiteli VŠE.


První zatěžkávací zkouškou se stala kauza Ševčík, kdy se řešilo, zda děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík smí chodit na protivládní demonstrace. Zmínka, že by banka mohla stáhnout finanční podporu vysoké škole, pokud Ševčík zůstane ve funkci, vyvolala skandál, obvinění ze zásahů do akademických svobod a krizový režim komunikačních manažerů ČS.

Nyní však Spořitelna a její sponzoring musí řešit mnohem závažnější kauzu: někdejší vazbu současného rektora VŠE Petra Dvořáka na toxickou firmu Key Investments, spojenou s tunelováním stovek milionů veřejných peněz. Podle obchodního rejstříku byl rektor Dvořák předsedou dozorčí rady Key Investments v letech 2004 až 2008. Jako první s informací přišel web Naše Praha.cz (viz zde). Co je zarážející, rektor Dvořák toto pracovní angažmá neuvádí ve svém životopisu na webu školy (viz zde nebo zde).

Pro připomenutí, podivná firma Key Investments (KI), spojovaná s politickými šíbry a kmotry, se v prvních letech nového tisíciletí zabývala investičním poradenstvím. Do její správy svěřily veřejné prostředky v řádu stovek milionů korun například Praha 6, Praha 10, Sokolov či Votice. Key Investments pak tyto peníze investovala do bezcenných/vysoce rizikových cenných papírů. Municipality, města o většinu svých peněz přišla, jen například Praha 10 měla přijít o 124 milionů korun. Celková škoda v této kauze se odhaduje na více než 850 milionů, někteří manažeři KI byli odsouzeni do vězení (viz zde nebo zde).

Jak známo, dozorčí rada jakožto kontrolní orgán „dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolují řádné vedení účetních zápisů a zda je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost v souladu s právními předpisy a stanovami“.

Komunikace České spořitelny, již dostatečně vystresovaná kauzou Ševčík, odmítla někdejší angažmá rektora Dvořáka v dozorčí radě toxické Key Investmetns komentovat. „Bez komentáře,“ reagoval mluvčí Spořitelny Filip Hrubý. Sdílnější byl ohledně obecného vztahu sponzoringu a akademických záležitostí. „Na VŠE finančně podporujeme studenty a studentské programy, a proto naši finanční podporu nemůžeme podmiňovat požadavky na to, kdo stojí v čele jednotlivých fakult nebo vedení VŠE,“ uvedl Hrubý. Česká Spořitelna podle něj každý rok posílá na konto VŠE 3,5 milionu korun.

V této souvislosti jsme rovněž získali reakci Vysoké školy ekonomické: „Působení pana rektora Dvořáka ve firmě Key Investment nemá jakoukoliv přímou souvislost s VŠE v Praze. Toto působení není ani nikterak relevantní v dalších oblastech, které se VŠE dotýkají a které škola řeší. Petr Dvořák působil v dozorčí radě Key Investment v letech 2004 až 2008. Během svého působení se žádných pochybení nedopustil. V návaznosti na zveřejněné informace o půjčce bývalému premiérovi Grossovi na svou funkci a členství v dozorčí radě společnosti Petr Dvořák ze své vlastní vůle rezignoval,“ uvedla pro Borovan.cz Kateřina Pelouchová z Oddělení marketingu a Public Relations VŠE.

www.borovan.cz