Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Zastánci LGBT pochodují společně s příznivci Adolfa Hitlera a pogromů na Židy

Aktivisté LGBT se zúčastňují pochodů nenávisti

Mnohé to překvapilo, mnohé vůbec. Berlín, Londýn, Toronto, Washington a další západní města v těchto týdnech ukázala šokující, ale ne náhodné obrázky aktivistů LGBT pochodujících vedle lidí, otevřeně se hlásících k politice Adolfa Hitlera vůči Židům.


A vedle radikálů, kteří fakticky hlásají nenávist vůči Židům a podporu pogromů vůči tomuto těžce zkoušenému národu pod průhledným heslem „From River to the Sea Palestine Will Be Free“. Jinými slovy, vymažeme Izrael Izraelce z mapy světa. Zarážející je nejen počet lidí, kteří se těchto společných pochodů nenávisti v západních zemích zúčastnili, veřejné vystavování symbolů svastiky či Islámského státu na jedné akci s LGBT duhou či queer nápisy, ale i nečinnost policie, která i otevřené obhajobě Adolfa Hitlera jen přihlížela (viz například text o pochodu v Londýnu zde). A mlčeli i příznivci LGBT.

Těch akcí a obrázků bylo tolik, že nešlo o náhodný výstřelek pár fanatiků. Šlo o cílené a masové zapojení hnutí LGBTQ a další radikální levice do podpory antisemitismu a genocidních teroristických hnutí. A fakt nemá smysl LGBT aktivisty seznamovat s realitou palestinských území, kde se pride pochody opravdu nekonají a kde příslušníci těchto menšin mohou být muslimskými skupinami také shozeni ze střechy výškových domů (jako se to dělo například na územích, dobytých Islámským státem).

Ve skutečnosti mají obě skupiny v některých ohledech nezáměrně blíže, než by se na první pohled mohlo zdát. A netýká se to jen blouznění o údajné kolonialistické politice Izraelců ve Svaté zemi, které však prozrazuje spíše nevzdělanost příslušných hlasatelů. Stačí si vzpomenout na dávný nacistický program Lebensborn, který měl Třetí říši produkovat desítky či stovky tisíc biologicky kvalitních Árijců Árijkyň. Jeho podstatou bylo plození „čistokrevných“ dětí záměrně vybranými páry, následné anonymní porody a nabídnutí takto „vyrobených“ dětí k adopci vybraným příslušníkům SS. Jinými slovy, podstatou Lebensbornu byla pečlivá předporodní selekce, zpřetrhání přirozených biologických vazeb mezi skutečnými rodiči a jejich potomků a přeměna dětí jako jedinečných živoucích bytostí na produkt.

Podobný dopad má fakticky snaha o institucionalizování tzv. duhových rodin a tzv. manželství pro všechny (ve skutečnosti není pro všechny, ale to je na jiný text). I duhové rodiny ve skutečnosti znamenají přetrhání biologických vazeb mezi dítětem a jejich skutečnými rodiči (nebo minimálně jedním rodičem) a oslabení rolí skutečné matky a skutečného otce jako takových. Situace, kdy jsou budoucí děti pro homo páry vybírány na základě jakýchsi katalogů a vytipování vhodných nosnic, které pronajímají své dělohy či odprodají vajíčko (viz odkaz zde), došla tak daleko, že se veřejně v této souvislosti mluví o takzvané komodizaci malých miminek.

Ne nadarmo civilizovaný svět po konci druhé světové války zareagoval na hrůzy nacistického Lebensbornu přijetím tzv. Deklarace práv dítěte, a následně Úmluvy o právech dítěte, která mimo jiné dětem přiznává právo poznat své rodiče a být jimi vychováván. A jsou to přesně základní práva dítěte, která manželství pro všechny v těchto ohledech narušuje.

Mlčení českých LGBT aktivistů k šokujícím obrazům ze západních měst je varující. I v Česku, tradičně Izraelcům nakloněnému, mohou vyrůst výhonky nenávisti, o které si každý uvažující člověk myslel, že již nemůže nastat. Účast krajní levice na protiizraelských pochodech v Praze či první výpady proti Židům na českých univerzitách (viz zde) jsou však varováním, že ani české země nejsou proti této nenávistné nákaze imunní.