Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Provládní Česká televize

Česká televize, volby do Evropského parlamentu

Pojetím předvolební debaty 6. 6. 2024 překonala Česká televize všechny demokratické a právní meze a plně ukázala své provládní říťolezectví.


Přesilovka 5 na 2 aneb vyváženost podle ČT

Česká televize připustila den před volbami Evropského parlamentu do hlavní předvolební diskuse 5 vládních a jen 2 opoziční strany. Vládní koalici Spolu zastupovali hned tři lidé. Vyvrcholením byl závěr, kdy pro každou ze zúčastněných kandidujících volebních stran (uskupení) jejich zástupce měl 30 sekund na volební agitku. Koalice Spolu však měla třikrát více – 90 sekund. Prostě ukázka nevyváženosti ČT.

ČT se hodně zapotila při hledání způsobu, jak vládě pomoci v kampani

Nad způsobem výběru účastníků selhává logika. Přirozené by bylo, aby ČT pozvala zástupce jednotlivých volebních stran (uskupení) bez ohledu, zda kandiduje strana jednotlivě nebo v koalici. To by však Spolu mělo jen jednoho zástupce a ČT by nenaplnila své poslání provládní televize.

Lze přijmout i to, že každou politickou stranu by reprezentoval jeden zástupce bez ohledu na to, zda kandiduje samostatně či v koalici. Pak by skutečně Spolu mělo právo na tři zástupce za tři sdružené politické strany ODS, TOP a KDU-ČSL. Ovšem zároveň by musela pozvat ČT i dva zástupce za koalici SPD-Trikolora, protože i ta je tvořena dvěma politickými stranami. Výsledek, že na koalici Spolu připadli 3 zástupci, ale na koalici SPD-Trikolora to neplatí a měla jen jednoho zástupce, je úděsnou ukázkou popření jakékoli vyváženosti ČT.

ČT platí výpalné vládním stranám

Takto hrubé preferování koalice Spolu a ohýbání férovosti volební kampaně Českou televizí si vysvětluji tím, že vláda chce zvýšit poplatky placené lidmi pro Českou televizi. Hodnotím to tak, že ČT se takto odměnila za budoucí příjmy. Je to výpalné. Problém je, že provládní ohnutí předvolební diskuse zaplatí občané. Hodnotím to jako korupční jednání Fialovy vlády, která si zvýšením poplatků na úkor občanů koupila vliv v televizi. Koalice Spolu by si náklady, které televize vynaložila na zvýšenou propagaci jejich představitelů v předvolebním pořadu, měla započítat a uvést v celkových výdajích na volební kampaň.

Nezákonné jednání ČT

Jednání ČT je neférové i nezákonné. Česká televize porušila povinnost vyváženosti v poskytování informací pro svobodné vytváření názorů dle zákona o České televizi. Porušila též příkaz vést volební kampaň čestně a poctivě dle zákona o volbách do Evropského parlamentu.