Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Máme zapomenout na covid? Nezapomeneme!

V zájmu prevence by doba covidová měla vstoupit do učebnic jako odstrašující způsob řešení krizových situací, jako období příliš represivních opatření a selhání elit. Jde o učebnicový příklad pohyblivé hranice mezi dobrem a zlem.


K létu patří vědomostní kvízy. Jeden si vyzkoušejme. První otázka: „V jakém období probíhalo odhalování vnitřních nepřátel za pomoci hanlivých výrazů jako kulaci, zvrhlí kněží, agenti imperialismu, buržoazní nacionalisté, reakcionáři, ztroskotanci, rozvraceči, revizionisté…?“ Správná odpověď zní: V éře komunistické totality 1948-1989. Některé výrazy náleží spíše stalinismu z přelomu 40. a 50. let, jiné normalizaci z období pozdního socialismu.

Následuje druhá otázka: „V jakém období probíhalo odhalování vnitřních nepřátel za pomoci hanlivých výrazů jako sobci, podvodníci, úplatkáři, léčitelé, ezoteričtí umělci, nahnědlí národovci, skinheadi, extremisté, narcisové, slabomyslní, dezoláti, popírači, antivaxeři, dezinformátoři, Putinovi agenti...?“ Správná odpověď zní: V době covidové 2020-2022.

Nenávistné slovníky

Podobnost obou nenávistných slovníků je pozoruhodná. První používala komunistická totalita, zatímco druhý omezená demokracie v podobě měkké verze autoritářství. Moc jazyka byla zneužita k manipulaci s realitou. Stala se nástrojem netolerance, nadřazenosti a moralizování. Rádoby „zdravé jádro“ společnosti chtělo stmelit lid a potrestat domnělé nepřátele. Existovala jedna pravda, jedna věda, jedna ideologie pokroku. Duch doby dokumentuje výrok Gustáva Husáka: „Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické…“

Byla to agresivní ideologie dobra, jež utvářela společnost. V éře totality panovala věrouka marxismu-leninismu, na což dozírala státostrana a celý bezpečnostní aparát. V době covidové zase převládla, slovy biologa a filosofa prof. S. Komárka, věrouka scientismu-hygienismu. Na její čistotu dbali dnešní inkvizitoři typu Manipulátoři.cz, Demagog.cz, Čeští Elfové, sdružení Sysifos i četná média. Mediální lynč zakusili přední lékaři a přírodovědci: epidemiolog prof. J. Beran, imunolog prof. V. Thon, imunolog prof. J. Turánek, imunolog RNDr. K. Drbal, Ph.D., imunoložka RNDr. Z. Krátká, Ph.D., imunolog RNDr. J. Šinkora, Ph.D., viroložka MUDr. H. Zelená Ph.D., psychosomatik MUDr. J. Hnízdil... Provinili se tím, že před čínskou strategií brutálních uzávěr preferovali uměřený švédský model proticovidových opatření.

Zastrašování odborníků a veřejnosti

Ostatně už na počátku pandemie, v dubnu 2020, zveřejnili prof. J. Pirk a prof. C. Höschl výzvu jedenácti lékařů Univerzity Karlovy. Tehdy upozorňovali, že nelze chránit zdraví lidí šířením strachu a stresu, izolací dětí a seniorů, uzávěrami společnosti. Psali, že tělesné zdraví je podmíněné zdravím duševním i celé ekonomiky a demokracie. Žádali obnovit školní výuku, chod ekonomiky a dostupnost zdravotní péče.

Na přelomu roku 2021 a 2022 pak tisíce lékařů, zdravotních sester, pracovníků klinických laboratoří, sociálních zaměstnanců a mediků podepsaly Deklaraci lékařů, jakož i Deklaraci sester a Otevřený dopis děkanům lékařských fakult. Signatáři vyjadřovali nesouhlasná stanoviska k povinnému očkování některých profesních skupin proti covidu.

Jestliže jedna linka zastrašování vedla proti odborníkům, pak druhá proti třetině obyvatelstva. Tehdy, v období 26. 11. 2021 až 10. 2. 2022, přes tři miliony neočkovaných lidí byly vyloučeny ze společnosti. Dostaly, jako občané druhé kategorie, zákaz vstupu na sportoviště, do divadel, restaurací, hotelů, na sjezdovky… A to přesto, že mnozí z nich měli přirozené protilátky po prodělání covidu či jiné vážné důvody k neočkování. A to přesto, že vakcína nebránila přenosu infekce.

Ruská agrese trhla oponou

Doba covidová je pozoruhodná ještě jednou okolností. Pandemie v Česku totiž skončila prakticky ze dne na den, 24. února 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. V ten okamžik se téma covidu stalo okrajovým. Nikoho nezajímalo, že z počátečních 300 tisíc ukrajinských uprchlíků bylo proočkováno jen 35 %, což bylo dvakrát méně než u nás. A světe div se, v Česku pandemie nekulminovala, ale naopak vyhasla. Ukázalo se, že pandemie ve své druhé fázi, tedy od léta 2021, byla živena převážně uměle.

A proč právě od léta 2021? Protože vakcína Pfizer byla méně účinná vůči variantě delta a nebránila šíření nákazy. Nadto koncem roku 2021 varianta omikron způsobovala mírnější průběh infekce. Následně Anglie, Irsko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko a Nizozemí rozvolňovaly opatření proti covidu. Ovšem v Česku právě vrcholila studená občanská válka dobra proti zlu. Třetina lidí byla vyloučena ze společnosti. Zavíraly se vánoční trhy. Rádoby experti prorokovali, v rozporu s realitou, kolaps nemocnic o Vánocích 2021. Přijatá opatření ničila ekonomiku, politiku, školství, kulturu, zdravotnictví i psychické, a tudíž fyzické zdraví.

Ano, ruská agrese 24. února 2022 trhla oponou. V celé nahotě prokázala, že hlavní hybnou silou pandemie v té době už nebyl samotný virus, nýbrž četná média, jež pumpovala do společnosti strach a rozpoutala nový třídní boj, včetně honu na čarodějnice. Atmosféra strachu stála u zrodu propagandistické a psychologické války vedené proti všem neposlušným. Nastalo období podobné mccarthismu v USA z padesátých let 20. století, zahrnující zostuzování lidí, nevyhlášenou cenzuru i autocenzuru. Ukázalo se, že všechny ty osobní hanlivé nálepky a útoky vůči jinak smýšlejícím přivodila bigotní víra v dobro.

Pštrosí politika

Někteří by chtěli na dobu covidovou zapomenout. Mlčí velká média i politici. Avšak v zájmu prevence by doba covidová měla vstoupit do učebnic jako odstrašující způsob řešení krizových situací, jako období příliš represivních opatření a selhání elit. Jde o učebnicový příklad pohyblivé hranice mezi dobrem a zlem. Jde o příklad, kdy ušlechtilé záměry přecházejí v opak, způsobují rozkol společnosti a brání žádoucím řešením.

Zkoumejme období pandemie v zájmu kultivace kritického myšlení, názorového pluralismu, vědeckého bádání a spravedlnosti. Už i Mark Zuckerberg v červnu 2023 přiznal, že „dobový vědecký establishment“ po něm požadoval, aby na sociální síti Facebook cenzuroval příspěvky o covidu, které se nakonec ukázaly jako „pravdivé nebo sporné“.

V zájmu slušnosti a smíření v Česku je na místě omluva určená jedné třetině obyvatelstva za nespravedlivé vyloučení ze společnosti. Je na místě i omluva lékařům, přírodovědcům a kriticky smýšlejícím občanům za šikanu. Je třeba si vážit té části občanské společnosti, jež se postavila většinové propagandě, soustavnému zastrašování, mediálnímu lynči a autoritářským praktikám, včetně hrozby ztráty zaměstnání a dobré pověsti.

Text vyšel pod názvem „Covidový mccarthismus.“ Lidové noviny, 25. 8. 2023, s. 13.

Zdroje textu:

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování. 28. listopadu 2021. Zdroj: https://deklaracelekaru.cz/

Deklarace sester k nátlaku na očkování. 2021. Zdroj: https://deklaracesester.cz/podpisy.php

Drake, Daniel. Novinky. 14. 12. 2022. „Selhali jsme. Dánský deník se omluvil za papouškování po vládě při pandemii." Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/selhali-jsme-dansky-denik-se-omluvil-za-papouskovani-vlady-pri-pandemii-40383992

Echo24. 10. 6. 2023. „Přiznání šéfa Facebooku Zuckerberga: Pod tlakem vědců jsem cenzuroval pravdu.“ Zdroj: https://echo24.cz/a/HWJWa/zpravy-svet-zuckerberg-priznat-cenzura-pravdy-behem-koronavirus

Fischer, Petr. 3. 1. 2021. „Mě očkovat nebudete! O svou svobodu se zpravidla nejvíc bojí ti, již svobodní nejsou." Zdroj: https://nazory.aktualne.cz/komentare/me-ockovat-nebudete-o-svou-svobodu-se-zpravidla-nejvic-boji/r~65334f446cb511ec98380cc47ab5f122/

Honzejk, Petr. 3. 12. 2021. „Antivax je variací náboženské víry. Racionálně ho porazit nelze." Hospodářské noviny. Zdroj: https://vikend.hn.cz/c1-67006020-antivax-je-variaci-nabozenske-viry-racionalne-ho-porazit-nelze

Janský, Karel. 21. 9. 2022. „Gustáv Husák – „Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické.“ Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=kDVQjHQ48bo

Kerles, Marek. 4. 3. 2022. „Z Ukrajiny prchají statisíce lidí. Co to znamená z hlediska pandemie a očkování?" Zdroj: https://www.info.cz/zpravodajstvi/svet/z-ukrajiny-prchaji-statisice-lidi-hrozi-nova-vlna-covidu-19

Komárek, Stanislav. 18. 11. 2021. „Novým náboženstvím je „scientismus-hygienismus.“ Přítomnost. Zdroj: https://www.pritomnost.cz/2021/11/18/stanislav-komarek-novym-nabozenstvim-je-scientismus-hygienismus/

Melichar, Bohumil. 20. 9. 2020. „Imaginární nepřátelé socialismu.“ Zdroj: https://www.iliteratura.cz/clanek/43441-necasova-denisa-obrazy-nepritele-v-ceskoslovensku-1948-1956

Otevřený dopis mediků vedení lékařských fakult. 2022. Zdroj: https://docs.google.com/document/d/1iCIvoecvMN4GP2YQNyagwsrEV18NwTNhC20guI6d9HU/edit

Stoniš, Marek. 21. 5. 2023. „Doktor Čížek o selhání vědy i politiky za covidu: Největší obětí jsou děti, nemohly se bránit.“ Zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/118966/doktor-cizek-o-selhani-vedy-i-politiky-za-covidu-nejvetsi-obeti-jsou-deti-nemohly-se-branit.html

Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti. 21. 4. 2022. Zdroj: https://www.lf2.cuni.cz/files/documents/article/2020/vyzva_lekaru_uk_200421_.pdf

YouTube. 18. 11. 2021. „Stanislav Komárek: Novým náboženstvím je „Scientismus-Hygienismus." Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=g1dHtuxFm6M&abchannel=%C4%8CasopisP%C5%99%C3%ADtomnost

  • Sdílet: