Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Kdo ohrožuje demokracii v Česku? Dnešní inkvizitoři!

Českou demokracii ohrožují inkvizitoři. Chtějí odhalovat domácí nepřátele. Chtějí je ostouzet, vylučovat ze společnosti, propouštět z práce, zbavovat funkcí. Vždyť přece vedou svatou válku proti zlu...


Na aktuálnosti nabývá paradox, popsaný v textu „Půjdeme cestou křižácké demokracie a mccarthismu?“. Militantní obrana demokracie se převrací ve svůj protiklad. Českou demokracii totiž ohrožují dnešní inkvizitoři, kteří se vydávají za její pravověrné obránce. Chtějí rozhodovat o tom, co je věda a co dezinformace. Chtějí hlavně odhalovat domácí nepřátele. Chtějí je ostouzet, vylučovat ze společnosti, propouštět z práce, zbavovat funkcí. Vždyť přece vedou svatou válku proti zlu. Vždyť je předurčuje ideologie progresivismu. Ve jménu obrany demokracie oprášili i komunistickou teorii o zostřování třídního boje při budování nové společnosti.

Jako by z oka vypadli inkvizitorům z období mccarthismu v USA v padesátých letech 20. století. V současném Česku neblaze prosluly inkvizitorské skupiny typu Manipulátoři.cz a Čeští elfové. Svým bojem dobra proti zlu způsobily obrovské lidské škody a ztráty společnosti. Udělaly medvědí službu demokracii. Svou netolerancí a militantností přispěly k rozkolu společnosti, k nárůstu nedůvěry vůči elitám, většinovým médiím a institucím demokratického státu.

Čínské represivní metody

Jako by českým inkvizitorům nestačilo, čeho se dopustili v době covidové. Tehdy, v letech 2020-22, přispěli k prosazení čínské varianty nulové tolerance ke covidu se všemi represivními opatřeními a uzávěrami společnosti. Tehdy rozpoutali hon na čarodějnice, cílený proti části vědců a občanské společnosti, jež varovala před devastačními dopady opatření a navrhovala uměřený přístup po vzoru Švédska.

Utahování šroubů ve společnosti pokračovalo i po létě 2021, kdy už se vědělo, že vakcína Pfizer byla proti mutaci delta méně účinná a kdy následně mírná varianta omikron vedla k rozvolňování opatření v Anglii, Irsku, Švédsku, Norsku, Dánsku a Finsku. Právě v té době samozvaní inkvizitoři v Česku ještě více strašili a přitvrdili vůči lidem s kritickým myšlením, které hanlivě označovali za dezinformátory a Putinovy agenty. Do chodu uvedli propagandistickou a psychologickou mašinérii za účelem zostuzování lidí. Na seznam dezinformátorů zapsali osobnosti z oblasti medicíny a přírodovědy – mimo jiné profesora Pirka a profesora Berana. Rozpoutali studenou občanskou válku proti 3 milionům neočkovaných lidí, které očerňovali a vyloučili ze společnosti.

Poškození dětí a dospívajících

V době covidové to byly zejména nejdelší uzávěry základních, středních a vysokých škol v Evropě, jež způsobily nevratné škody na dětech a dospívajících. Mladou generaci následně postihla vlna sebevražd a velký nárůst závislostí na drogách, alkoholu a počítačových hrách. Podle studie z roku 2021 v důsledku covidových opatření dramaticky narostl počet obézních dětí až o 60 %. Souviselo to s omezením jejich pohybu kvůli uzávěrám škol, zákazu zájmových kroužků a činnosti sportovních oddílů. Souviselo to s patologickým doporučením nevycházet ven. Některé děti u online výuky ani neseděly, jen ležely. Přitom platí, že až 75 % obézních dětí bude obézních také v dospělosti se všemi zdravotními riziky. Navíc v důsledku covidových opatření došlo k alarmujícímu nárůstu psychických onemocnění. Dále se prohloubilo zaostávání dětí ze sociálně slabších rodin, neboť nezvládli distanční výuku.

O všech těchto devastujících jevech už psali přední dětští psychiatři, psychologové a lékaři. Avšak represivní sociální inženýrství zdaleka nedopadlo jen na mladou generaci, zasáhlo všechny skupiny obyvatelstva, všechny sféry společnosti – ekonomiku, politiku, kulturu a zdravotnictví. S těmito dopady se budeme potýkat desítky let.

Neoficiální cenzura a autocenzura

Až dosud nikdo nenašel odvahu a slušnost se alespoň omluvit za fatální omyly a chyby. A nejen to, někteří pokračují v křižáckém tažení proti domnělým vnitřním nepřátelům. V posledních týdnech a měsících stoupá společenský tlak na vylučování názorově nepohodlných. Profesor Drulák byl propuštěn ze zaměstnání, docent Ševčík je v procesu odvolávání z funkce děkana a olympijský vítěz Svoboda je trestán za vyslovení názoru v České televizi. Vedle toho stále platí dokument Krizového informačního týmu (KRIT) ministerstva vnitra, který požaduje provádět „monitoring nálad“ mezi 450 tisíci lidmi ve službách státu. Mnozí se nesmířili s tím, že byl po kritice odvolán Akční plán pro čelení dezinformacím, jenž předpokládal zřízení vládního odboru o 19 úřednících.

A tak současní inkvizitoři i v době postcovidové dál šíří netoleranci a nenávist, konzervují rozkol ve společnosti. Svým jednostranným informováním, svými mediálními výpady proti lidem s kritickým či alternativním myšlením přispívají k vyhrocené atmosféře, ve které se daří neoficiální cenzuře a autocenzuře. Průzkum agentury SANEP z února 2023 uvádí, že 56,8 % dotázaných má pocit, že se vrací cenzura a omezování svobody projevu. Dále 54,7 % se bojí mluvit o migraci, očkování, genderu a volbách. Obávají se šikany na internetu, výpovědi z práce a narušení vztahů s kolegy a přáteli.

Ano, zákeřná nemoc napadá demokracii v Česku. Jmenuje se mccarthismus. Stačí si na internetu vyhledat, o jaké etapě ve vývoji americké demokracie mluvíme. Optimistické je, že v případě mccarthismu v USA šlo v letech 1950-56 o dočasný odklon. Snad nejsme příliš velkými optimisty, když chceme věřit, že také v Česku potrvá covidové a postcovidové vychýlení jen několik let. Ovšem nestane se tak automaticky, bez značného úsilí.

Mechanismy kazatelů a autoritářů

Nelze nad všemi těmi omyly, chybami a nespravedlností mávnout rukou. Naopak je třeba popsat mechanismy, proč lidskou mysl ovládne v určitý dějinný moment strach, panika, negativní emoce a ideologický fanatismus. Je třeba porozumět mechanismům, které vedou k nástupu novodobých kazatelů a autoritářů, kteří za mediální a politické podpory jsou schopní nastartovat masové vymývání mozků a realizovat neuvěřitelné sociální inženýrství v podobě nejdelších uzávěr škol v Evropě a dalších represivních opatření.

Pečlivě studujme americké období mccarthismu v letech 1950-56, ale i projevy zostřování třídního boje při budování socialismu v Československu v režii Stalina. Jako by se oživovala hesla té doby: „Kdo nejde s námi, jde proti nám.“ „Když se kácí les, létají třísky.“ Monitorujme podobné excesy, které se dějí v rámci české demokracie – v roce 2023. Udělejme si na to čas, než bude pozdě.

Text vyšel pod názvem „Mccarthismus po česku. Novodobí inkvizitoři ohrožují demokracii v naší zemi.“ Lidové noviny, 25. 4. 2023, s. 11.

Zdroje textu:

Fujáček, Jakub. 12. 3. 2023. „Průzkum, který agentury nechtěly: Polovina Čechů se bojí vyjádřit názor, vrací se cenzura.“ Zdroj: https://echo24.cz/a/HRw5i/zpravy-domaci-pruzkum-sosp-cenzura-dezinformace-propaganda-covid-ockovani-migrace-stem

Kuchyňová, Zdeňka. 25. 1.2023. „Od roku 1991 se počet obézních dětí zvýšil desetinásobně. V Česku je jich víc než čtvrtina.“ Zdroj: https://cesky.radio.cz/od-roku-1991-se-pocet-obeznich-deti-zvysil-desetinasobne-v-cesku-je-jich-vic-nez-8773202

Martinek, Jan. 2. 3. 2023. „Obézních dětí v Česku dramaticky přibylo.“ Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-obeznich-deti-v-cesku-dramaticky-pribylo-muze-za-to-covidova-doba-40424584

Petrusek, Miloslav. 2013. „Stalinova verze marxismu a jeho ortodoxní model. Dějiny VKS(b) po pětasedmdesáti letech: kapitola z historické sociologie.“ Historická sociologie / Historical Sociology, 1, 33-54. Zdroj: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/41061/ssoar-historsociologie-2013-1-petrusek-Stalinova_verze_marxismu_a_jeho.pdf

Společnost pro obranu svobody projevu. „Více než polovina Čechů se bojí otevřeně vyjádřit své názory a má pocit, že se vrací cenzura.“ Zdroj: https://www.sosp.cz/wp-content/uploads/VysledkyPruzkumu2302.pdf (Reprezentativní průzkum prováděla agentura SANEP. Sběr dat probíhal v období 13.-26. února 2023 a zúčastnilo se jej 3 256 dotázaných. Byla použita metodika internetového CAWI on/off-line průzkumu prostřednictvím unikátního internetového respondentního panelu společnosti SANEP o velikosti více než 220 tisíc respondentů v rámci České republiky. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel České republiky ve věku 18+ let dle Českého statistického úřadu. Kontrola vzorku byla provedena triangulační datovou metodou. Statistická odchylka činí +- 1,5 %.)

Škerle, Michal. „Revoluce požírá vlastní děti – politický proces se skupinou Oskar Valášek a spol.“ Zdroj: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/revoluce/SkerleMichal.pdf

  • Sdílet: