Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Atentát na Roberta Fica

Násilí nesmí být politickou zbraní!

Ať je pan Fico jakýkoli, je to bojovník a já věřím, že svůj boj o život vyhraje. Přejme mu plné uzdravení, jeho blízkým mnoho sil a vyšetřovatelům všechny prostředky k usilovné a nezaujaté práci!


Střední Evropa se nesmí stát zemí čtvrtého světa, kde mají politické strany svá ozbrojená křídla a střelba a zabíjení je běžným prostředkem vyřizování účtů.

Nyní, u našich nejbližších sousedů a nejbližších přátel však došlo právě k něčemu takovému.

Zraněný nezůstal jen Robert Fico, ale také slovenská i celá evropská společnost.

Ať je za útokem na slovenského premiéra šílený jednotlivec nebo spletitý komplot, vše musí být brzy, otevřeně a beze stínu pochybností objasněno. Jen tak můžeme začít léčit ty rány ve společnosti, protože za každým takovým útokem stojí nějaká rána, nějaká bolest, za každým iracionálním a agresivním činem stojí zloba, která má někde původ, i když k něčemu takovému nemůže být v civilizované společnosti nikdy důvod.

Ptejme se i my v České republice, kam kráčí vzájemná nevraživost, ba i nenávist různých politických směrů nejen mezi stranami a politiky, ale i mezi námi, občany, kteří si máme být v prvé řadě bratry a sestrami a až dlouho poté oponenty. Protivníky schopnými jen uvažovat o nějaké agresivní mstě však nesmíme být nikdy!

Ptejme se, nakolik za tím vzrůstajícím hněvem ve společnosti stojí objektivní faktory, od mezinárodně – bezpečnostních přes ekonomické až po ztrátu tradičních kotev, které nás poutají k bezpečné zemi, ať už je to relativizace člověka na tak intimní úrovni jako je jeho pohlavnost, nebo relativizace člověka na úrovni duchovní, kdy se stáváme bezduchými stroji na spotřebu materiálních hodnot.

Ptejme se, na kolik za tím vším stojí tendenčnost a neobjektivita médií a jejich snaha opět pro ty materiální hodnoty obětovat hodnoty morální, vyvolávat v konzumentech zpravodajství vášně, od rádoby vážně míněného zpravodajství a publicistiky až po bulvár.

Snad útok na slovenského premiéra otřese námi všemi natolik, abychom se alespoň na chvíli zastavili a o těchto věcech přemýšleli. Doufám také, že pro zdraví slovenského premiéra a objektivní vyšetření útoku na něho učiníme nejen my Češi, ale i všechny civilizované země vše, o co budeme Slovenskem požádáni nebo mu můžeme nabídnout.

Přeji panu Ficovi i všem Slovákům, aby se s touto tragédií co nejdříve a nejklidněji vypořádali.

Myslíme na Vás, drazí přátelé!

  • Sdílet: