Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Velikost penisu a věda založená na důkazech

Experi-mentální psychologie a výzkum


Aktuální studie oddělení experimentální psychologie UCL přináší zajímavé poznatky:

Dočteme se, že vědci podávali „falešné“ informace. JSM pak upozorňuje, že „lidé s obavami ohledně velikosti svého penisu mají tendenci být náchylní k léčbě, která není založena na důkazech a je potenciálně škodlivá.“

Manipulace je všudypřítomný fenomén. Patří k základním projevům života. Najdeme ji ve vztazích i vědě. Vědec manipuluje s objekty výzkumu a získává data. Součástí manipulací bývají cíle, záměry, ale i skryté motivace (vědomé a nevědomé). Pro hlubší pojednání by bylo jistě vhodné pojem manipulace rozvrstvit od běžně přítomné s potenciálem růstu osobnosti, až po velmi znepokojivé extrémy. Často dokážeme manipulovat i sami sebe. Nepotřebujeme k tomu ani experimentátora. Nosnou linkou dnešní práce je však jednoduchost – průměr, podprůměr a nadprůměr. Znáte to třeba z oblasti finanční (plat), hospodářské (inflace) atd.

Vědecky se dá zkoumat všechno. Čtenář si v průběhu studia může klást různé otázky. Několik zásadních se z našeho pohledu nabízí.

  1. Jakou náchylnost k léčbě, která není založena na důkazech mají ženy? Ve většině případů bude nutné hledat náhražku penisu. Že by "to ono" sídlilo v „hlavě“? To je nutné ověřit.

  2. Existuje souvislost v subjektivně proměnlivém vnímání velikosti penisu a šíření dezinformací? Neprobíhá tajně v posledních 3 letech? Zatím nemožné ověřit z důvodu absence dat.

  3. Co se stanem s penisem, když se dezinformace stane pravdou? Doporučuji ověřovat individuálně v soukromí. Vysvětlovat „orgánu a úřadu“, že jste se snažili na veřejnosti zadržet, či zamezit šíření dezinformace, by nemuselo být správně pochopeno.

S přihlédnutím k další studii, která je kolegou zpracována zde by k nadprůměrnému vozovému parku měl Andrew zaměřit pozornost na 72% riziko automobilové nehody. Ale to jen v případě, že není očkovaný proti covid-19. Pokud je, kde se bere jeho nezodpovědnost? To by mohl částečně přiblížit dnešní rozbor. V případě pojišťoven bych tedy ještě nejásal.

Nesnažíme se studie dehonestovat, či vyvracet. Jen přinášíme pár osvěžujících myšlenek pro nové vědecké bádání, protože věda jak víme ze zkušeností posledních let je Vesmírná zahrada plná vzrušení z nekončícího objevovaní pravdy. Také mírně nadprůměrně podporujeme tezi, že v případě pochybností ohledně penisu a dezinformací je vhodné vyhledat odborníka s teoretickou i praktickou průpravou. Kvalitativním bonusem by mohla být i vlastní zkušenost odborníka s vývojovou proměnlivostí velikosti penisu ve vztahu k životní pohodě. Vztahování se jedince k autoritám a pravdě bychom se věnovali někdy příště. A to s nadprůměrnou vážností.

Všem objevitelům a badatelům přeji nadprůměrně klidný spánek