Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Hatikva v češtině (vlastní text)

Výročí izraelské nezávislosti

Motto: Nebudete-li se účinně bránit, budete vražděni a mučeni, ženy a dívky znásilňovány, nemluvňata zaživa upalována. Někteří budete odvedeni do zajetí. Jenom proto, že jste Židé. Tak jako 7. října 2023.


Hatikva (Naděje) je izraelská hymna. Kdysi jsem k ní napsal český text, který dnes, kdy Izrael, Židé v diaspoře a přátelé Země izraelské na celém světě oslavují ve stínu války proti terorismu 76. výročí zrození moderního židovského státu, znovu nabízím k přečtení a tichému zamyšlení.

/1/ Nocí bloudí stráž,

v dáli hlas polnice zní,

judskému trůnu

k poctě poslední.

Prchl král Sedechiáš,

jat, v poutech oslepen.

S ním národ Smlouvy

v Bábel uveden.

/R1/ Pláč na březích řek babylonských

svál píseň ze rtů sáronských.

V té zemi stínů, s cejchem otroků,

zástup s nadějí hledí k vlasti proroků.

Vstříc městu svému, vyvolenému,

tam kde Tvůrci sám

vztyčí zlatoskvoucí Chrám.

/2/ Čas dal žalu tvář,

místo svaté halí dým,

syn Říma vchází

do bran s vojskem svým.

Hasne svící sedmi zář,

Dům Tóry mizí v tmách,

pláč hrůzu stíhá,

zmar překročil práh.

/R2/ Až chmurných cest v branách století

žár víry spálí prokletí,

vrátí se Judští k Hoře chrámové,

tam kde Zákon ctili slavní králové.

JERUZALÉM NA VĚKY BUDE STÁT

A NAD SIONEM

HVĚZDA DAVIDOVA VLÁT.

  • Sdílet: