Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Finsko: Päivi Räsänenová opět osvobozena

Progresivismus vs svoboda slova

Vynesením verdiktu skončila 14. listopadu 2023 druhá, patrně ale nikoli poslední fáze jednoho z nejabsurdnějších soudních procesů naší doby.


Ve Finsku byla (a možná ještě bude) stíhána žena za to, že svobodně vyjádřila svůj názor. Přesněji: byla souzena za to, že vyjádřila názor, který není v souladu s přesvědčením dnešního progresivisticky, liberálně a ve vztahu k Bibli revizionisticky uvažujícího světa.

Tušíte správně. Je-li řeč o Bibli, pak bude tento příběh nějak souviset s vírou, náboženstvím, křesťanstvím. Ano. Bible hraje v této kauze klíčovou roli. Tedy vedle ženy jménem Päivi Räsänenová.

Ta usedla, dodejme že spolu s biskupem Pohjolou (o něm níže) na lavici obžalovaných. Nikoli pouze letos, ale poprvé už v lednu 2022. Co oba spáchali?

Nejprve stručné představení. P. Räsänenová je dlouholetá poslankyně finského parlamentu, v minulosti zastávala post ministryně vnitra a byla šéfkou křesťanských demokratů. Občanským povoláním lékařka je věřící křesťankou protestantského (luterského) vyznání a jako taková bere vážně Bibli, biblickou zvěst jako celek. A v tom je kámen úrazu.

Zastává stejný názor na homosexualitu (rozumějme: na homosexuální praktiky) jako miliony věřících na celém světě, kteří se hlásí k biblickému křesťanství. Zde je nutné připomenout, že Bible se staví k homosexuálním praktikám veskrze negativně. Současně je také nutné dodat, že pokud některé křesťanské denominace zastávají ve vztahu k homosexuálním praktikám tolerantní či souhlasný postoj, tak bez ohledu na to, jak to zdůvodňují, jsou v rozporu s biblickým učením.

P. Räsänenová na tento rozpor upozornila – a to se stalo podkladem pro jedno ze tří obvinění, kterým u soudů čelila. V červnu 2019 zveřejnila na svém Twitteru (dnes síť X) příspěvek, v němž dotazem reagovala na skutečnost, že její církev (evangelická luterská) se stala oficiálním partnerem pochodu homosexuálních aktivistů „Helsinki Pride 2019“. Ptala se, jak může být učení církve založené na Bibli v souladu s tím, že hanba a hřích jsou považovány za věc hrdosti. K tweetu připojila snímek jednoho biblického oddílu, konkrétně šlo o verše 24 až 27 z úvodní kapitoly epištoly Římanům. V něm se apoštol Pavel, závazná autorita pro všechny křesťany bez rozdílu vyznání, vymezil k homosexuálním praktikám jednoznačně kriticky.

Zmínil jsem tři obvinění. To druhé bylo za obsah brožury „Jako muže a ženu je stvořil“ (z roku 2004). Vydal ji Juhana Pohjola, biskup Finské evangelické luterské misijní diecéze, a proto i on skončil na lavici obžalovaných spolu s P. Räsänenovou. Třetí obvinění bylo za vyjádření P. Räsänenové v rozhlasovém rozhovoru „Co by si Ježíš myslel o homosexuálech“, který byl vysílán v roce 2019 v satirické relaci Yle Puhe.

Ve všech třech případech hájila P. Räsänenová biblické učení týkající se homosexuálních praktik. Finská prokuratura usoudila, že se tím ona a v druhém případě i biskup Pohjola dopustili tzv. etnické agitace, tedy podněcování proti skupině obyvatel, zde proti homosexuálům. Dlužno dodat, že P. Räsänenová nikdy o homosexuálech nemluvila nenávistně, nikdy proti nim nepodněcovala, ale pouze stála (a stojí) neochvějně na tom, že homosexuální intimní styk je hřích. Stejně tak biskup Pohjola. A to proto, že toto přesvědčení má oporu v Bibli.

Ukázalo se, že hájit v dnešní době ve Finsku biblická stanoviska, jmenovitě ta, který se týkají homosexuální komunity, je zaručenou cestou, jak se dostat k soudu. V roce 2019 proběhlo policejní vyšetřování, a přestože policie měla dost moudrosti na to, aby doporučila případ odložit, žaloba (státní zástupkyně) stála sveřepě na svém. Proto se kauzou zabýváme ještě dnes, v listopadu 2023, a není vyloučeno, že se s jejím pokračováním setkáme i v roce 2024.

Stání před soudem první instance byla dvě. První 24. ledna 2022, druhé 14. února 2022. Verdikt byl vynesen 30. března 2022. Zněl: P. Räsänenová a biskup Pohjola jsou nevinní; zproštěni v plném rozsahu obžaloby.

Rozumně uvažující lidé by mohli říci, že tím by celá ta absurdní záležitost mohla skončit. Nebylo tomu tak. Státní zástupkyně se odvolala a další dvě stání se konala až letos, 31. srpna a 2. září 2023. Rozsudek odvolacího soudu byl vynesen 14. listopadu 2023 a nelišil se od předchozího. Všechna obvinění proti P. Räsänenové byla zamítnuta. Totéž platí i pro biskupa Pohjolu.

Na tiskové konferenci po osvobozujícím rozsudku P. Räsänenová řekla, že verdikt se netýká pouze jí, ale také práva tisíců a tisíců dalších křesťanů svobodně vyjádřit svoji víru. A vlastně se netýká jen křesťanů, ale svobody projevu kohokoli. Ano, o to v celé kauze v principu od počátku jde.

Zbývá otázka: Bude i třetí fáze tohoto procesu? To zatím nevíme. Žaloba má do 15. ledna 2024 čas na rozhodnutí, zda podá odvolání k Nejvyššímu soudu.

  • Sdílet: