Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

5% volební práh při nákupu potravin

Satira na téma propadnutých hlasů

Volíme nejen své zástupce do parlamentu, volíme také svými nákupy výrobce a dodavatele. Ti, které poctíme svým nákupem, vydělají, a naopak. Z malých firmiček s dobrými nápady se stávají větší, dobré nápady jsou odměňovány, takže se vyplatí. Co se vyplatilo, bude zopakováno. A teď si představte, jak absurdní by bylo, kdyby malé firmy měly stopku, dokud neobsadí nejméně 5 % trhu? Jestliže existuje 5% volební práh, který zruší váš hlas malé straně a přesměruje ho velké (naposledy milion hlasů do sněmovny!*), mohla by být podobná regulace rozšířena i na váš nákupní košík? Zavíráme oči a zdá se nám podivný sen...


Mezi regály supermarketu

Procházíme s košíkem supermarketem a klademe do něj zboží. Za půl hodiny je volba dokonána, košík je plný, přijíždíme k pokladně. Ale co to? Ještě před pokladnou stojí jakýsi člověk s plackou SKD5P a zastavuje nás.

SKD5P: „Dobrý den, jsem státní kontrolor dodržování 5% prahu (SKD5P). Podle zákona je třeba zkontrolovat váš košík.“

NAKUPUJÍCÍ: „Co prosím?“

SKD5P: „Podle zákona o pětiprocentním prahu mám právo zkontrolovat váš košík a nahradit vám zboží firem, které nepřekračují 5% podíl na trhu, za takové, které ho překračují.“

N: „Opravdu? Ale my si chceme vybírat své zboží sami!”

SKD5P: „Na to zapomeňte. Zákon vás chrání, mohli byste se totiž rozhodnout špatně.

Musíme dosáhnout stability. Aby nebylo v ekonomice příliš mnoho nepřehledných výrobců a prodejců, kteří si nezdravě konkurují. Aby stabilitu velkých firem neohrožovaly ty malé. Je to i ve vašem zájmu. Jde o pracovní příležitosti u státu a v megakorporátu a jiné ušlechtilé věci, například o ochranu klimatu.

A hned první položka, kterou tady máte, jogurt od firmy „Jogurtovský a syn“, nesplňuje podmínku 5% podílu na trhu. Je to nový výrobce a bude připuštěn až tehdy, když o něj v daném měsíci projeví zájem alespoň 5 % nakupujících. Takže tento výrobek vám odebírám a přinesu Vám za něj jiný jogurt.

N: To snad není možné! Máme svobodu, ne?

SKD5P: Jak kdo. Ale hlavně máme pravidla. Co to tady vidím? Kedlubny a mrkve od místního pěstitele, to v žádném případě, hážu do koše. Tady máte jiné, od firmy Velkoplantáž a. s.

N: Ale ty mají horší chuť! Nebo spíš nemají žádnou chuť.

SKD5P: Většina kupujících si to nemyslí, jinak by neměla Velkoplantáž a. s. vysoký podíl na trhu. A co tohle kilo jablek od firmy Ovocník a dcera? Od ní nakupuje jen 4,58 % kupujících. Dám vám místo něj jablka od firmy Mega Apples Limited. Tuto firmu si pro své jablečné potřeby podle našich záznamů volí 33 % kupujících.

N: Ta má miliony na nepravdivou reklamu a mluví se o ní často v televizi i zadarmo. Chuť jejich jablek však je mdlá, ani naše slepice je nechtějí. Ovocníkovi mají jablka lepší, bez jedovatých postřiků. Chci zpátky jablka, která jsem si vybral!

SKD5P: To nejde, zákon hovoří jasně. Až Ovocníkovi získají 5% podíl na objednávkách, můžete si jejich jablka koupit. A co to máte tady? Avokádo? To není povoleno. Podle zvláštního ustanovení evropského nařízení č. 23561C/EF je třeba z důvodů ochrany klimatu zejména, a to podtrhuji, zejména vyřazovat zboží dovezené z velké dálky, které má vysokou uhlíkovou stopu. Avokádo tedy putuje do koše, a to bez náhrady. Příští týden už vůbec nebudou, čímž zachráníme klima zase o trochu víc. Tohle je však na pokutu pro supermarket, předám to kolegovi z Úřadu pro boj s klimatem.

Tak a teď potěšující zprávy – zbytek košíku splňuje podmínku 5% podílu na trhu, až na rohlíky od firmy RL Rohlíková Lhota a maso od firmy Masodědek. Takže tady máte místo toho maso od firmy KOALA-5STARS a rohlíky od firmy AGROMŇAM. Postupujte prosím k pokladně a na shledanou.

N: Raději sbohem, snad tu příště nebudete, vy kazisvěte...

SKD5P: Určitě tu už nebudu. Vláda se pokrokově snaží tuto velmi potřebnou regulaci rychle zdigitalizovat, takže budu vyřazovat zboží rovnou z velkoskladů na dálku korespodenčním hlasováním. Už se na to těším, moje důležitá práce se tak velmi zjednoduší. A pak že není pokrok! Lidé už najdou v regálech přísně regulovaný stabilizovaný a očištěný trh. Od všech malých, drze neuvědomělých a nedozrálých firem, jejichž konkurence jen a jen škodí. Trend doby je koncentrace. Ekonomická a následně politická. Pak už si nebudete otevírat ústa. Sbohem.

N: Tak.. teď zaplatíme a zkusíme se podívat do malého obchůdku s regionálními potravinami, třeba tam budou ještě mít jablka od rodiny Ovocníků bez otravné kontroly.

Do malého obchůdku

Cesta k malému regionálnímu obchůdku na jičínském náměstí vede kolem Obuvnictví Rumcajs, na kterém je už od dob mocnářství starodávným písmem vyveden nápis: „Pro urážku starostenský nohy nadosmrti zavříno. / Wegen Beleidigung des Bürgermeisterfußes bis zum Lebensende geschlossen.“ To vypadá starobyle, asi něco z historie. Divné doby, kdy starostové mohli zakazovat obchody a řemeslník se musel živit jako dotační loupežník. Nebo nějaký jiný...

Konečně jsme u regionálních potravin. Jenže co to - na dveřích je taky nějaký nápis: „Pro nepřekročení 5% podílu na obratu maloobchodu ve městě je do dosažení předepsaného limitu prodeje zavřeno. Úřad SKD5P.“

Zpoceni se probouzíme se zjištěním, že nejsme v Jičíně a že přísný 5% práh pro konkurenci platí jen v politice**. Přesto: Neměl by se na to podívat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže?

KAREL MACHALA

P. S. 5% práh pro volby není podle mého názoru v souladu s ústavou (něco podobného říká i ústavní právník a předseda Svobodných Libor Vondráček). Proto by měl být zrušen. Pokud nebude zrušen, měl by být snížen. Pokud nebude snížen, mělo by být voliči umožněno přidělení propadnutého hlasu straně druhé volby, aby se nikdo nebál hlasovat pro stranu první volby. Rozhodně by neměl hlas být sprostě zabaven a přerozdělen i těm, které by volič nikdy nevolil. Kterákoliv z těchto změn by se mohla hodit i vládním stranám, pokud ještě někdy budou kandidovat odděleně. Hodila by se i mladým stranám s dobrými nápady, stranám s protestním potenciálem (který v demokracii někdy dokáže korigovat nepříznivé trendy) a pokud dobře počítám, hodila by se naprosté většině stran v parlamentu ČR. Mohla by se jednou hodit dokonce i těm, které si teď myslí, že jich se to netýká. Ale hlavní je morální rozměr: krást se nemá.

--

*Teoreticky může v tomto podivném systému s volebním prahem nastat i takováto situace: Jediná strana překročí těsně 5 % hlasů v každém kraji a dalších 19 stran těsně podkročí 5 % hlasů. Tato těsně nadpětiprocentní strana získá všechna křesla ve sněmovně, zatímco těch devatenáct jen o něco menších nezíská ani jedno. Málo pravděpodobné, ale v takto špatně nastaveném systému možné!

**Méně přísné omezení drobných firem bohužel už platí i v ekonomice, protože konkurence je omezena a trh pokřiven dotacemi a právní džunglí nepřehledného množství zákonů a regulací. Nejlépe se v právní džungli vyznají megakorporace, které mají velká právní oddělení a oddělení pro dodržování předpisů. To samo o sobě vede ke znevýhodění drobných firem a následně k větší ekonomické koncentraci, která je předstupněm politické koncentrace moci. Reálný problém, který nejenže nikdo neřeší, ale který se dál zahušťuje.