Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Škola, která neprodává tituly, nýbrž vědomosti

Zahájení činnosti Jungmannovy národní akademie

"Žijeme v době všeobecného úpadku vzdělanosti. Nesmířili jsme se s tím." Tak uvedl slavnostní zahájení činnosti Jungmannovy národní akademie dr. Petr Hampl. To proběhlo ve čtvrtek 23. března 2023 v Praze, v domě svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.


Jak potvrdí řada pamětníků, ČSVTS bývala malým ostrůvkem svobodného myšlení už za minulého režimu. I dnes svaz vědeckotechnických společností pronajímá své prostory pro spoustu zajímavých, ale mainstreamovými médii nepokrytých akcí.

Mezi ně bezpochyby patří i projekt Jungmannovy národní akademie školy pro dospělé lidi, která chce zprostředkovat normálním pracujícím lidem znalosti z oborů jako psychologie, sociologie, ekonomie, antropologie, historie. Tedy připravit je k tomu, aby sami dokázali posuzovat a analyzovat informace a orientovat se ve společenských situacích lépe než jen intuitivně. Zakladatelé ani vyučující nebudou studentům říkat, co je dobré a co je špatné, ale poskytnou jim nástroje k tomu, aby si sami mohli vytvořit kvalifikovaný názor.

Na zahájení předneslo krátkou ukázkovou přednášku několik profesorů, budoucích vyučujících. Zaujal prof. Petr Drulák s teoriemi mezinárodních vztahů, které dokázal srozumitelně a vtipně zprostředkovat ve vymezených 30 minutách, ač je to téma na celý semestr. Především však upozornil, že se lidé stávají otroky teorií a ani si to neuvědomují. "Jaké teorii sloužíme?" bychom se měli ptát všichni. Jungmannova národní akademie nám pomůže s hledáním odpovědí.

Advokátka JUDr. Klára Samková s břitkým humorem glosovala současnou politickou scénu a smutná fakta, proč se alternativa není schopná spojit. Z jejího pohledu ústavního právníka je chování současné vládnoucí většiny, kterou volilo cca 28 procent ze všech oprávněných voličů, "úplným popřením práv minorit".

Prof. Ivo Budil zahájil svoji přednášku konstatováním, že "žijeme v opravdu zajímavých časech, což je mimochodem něco, co v Číně přejí jen svým nepřátelům". Zdůraznil, že "jsme se ocitli v postavení politického protektorátu a ekonomické periferie" za "totálního úpadku kolektivní racionality". Jeho krátká řeč, podložená zdroji a citacemi myslitelů od antiky do současnosti, přinesla více informací a myšlenek, než kolik je schopen lidský mozek vstřebat za týden. Prof. Budil dostál své pověsti renesančního člověka.

Promluvili i další představitelé českého intelektuálního života. Večerem provázel programový ředitel školy PhDr. Petr Hampl, Ph.D.

Jungmannova národní akademie (JNA) je určena lidem, kterým není blízká zpolitizovaná atmosféra současných humanitních fakult a kteří mohou získávané znalosti a schopnosti propojit s životní zkušeností. Přístup JNA se opírá o tři pilíře. Z širokého spektra humanitních disciplín vybírá ta témata a pasáže, které jsou pro pochopení současného dění klíčové. Znalosti budou zprostředkovávat skutečné osobnosti, které si získaly respekt, a o jejichž kompetentnosti nemůže být pochyb. Kurzy by měly posluchače povzbudit k systematickému studiu, četbě a osobnímu růstu.

Naplánovány jsou ještě dvě veřejné ukázkové přednášky zdarma, tématem první je psychologie, druhá bude o architektuře. Zároveň už jsou vypsané i řádné kurzy. Bližší informace najdete na webu Jungmannovy národní akademie zde. Témata i přednášející jsou zárukou, že se nikdo nebude nudit. Tato škola neprodává tituly, ale vědomosti.

  • Sdílet: