Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Průvodce moderního občana panoptikem správných názorů

Jak naši čtenáři jistě zaznamenali, podle aktuálního průzkumu Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP) se více než polovina Čechů bojí otevřeně vyjádřit své názory. V tomto článku pomineme takové technikálie, jako že se agentury do provádění průzkumu zrovna nehrnuly, takže SOSP musela nejprve provést výzkum agenturního smýšlení mezi agenturami pro výzkum veřejného mínění, a zaměříme se na výsledky.


Nutno konstatovat, že průzkum poskytl celou řadu velmi zajímavých výstupů a je mimo možnosti tohoto textu analyzovat je zevrubně všechny najednou. Dnes se tedy podíváme pouze na otázku O kterých tématech se vy nebo lidé kolem vás nejčastěji bojí veřejně vyjadřovat?:

Otázka z průzkumu
O kterých tématech se vy nebo lidé kolem vás nejčastěji bojí veřejně vyjadřovat? · Foto: https://www.sosp.cz/wp-content/uploads/VysledkyPruzkumu2302.pdf

Jak sami vidíte, na bedně se umístila tři témata – migrace, očkování a pohlaví. V těsném závěsu se drží ještě volby a pak už popularita nepopulárních témat strmě klesá.

Důvod, proč se občané bojí na daná témata vyjadřovat, je zcela zřejmý. Nevědí, jaký názor je správný! Naštěstí je tu naše redakce, která pro tyto váhavce připravila Průvodce moderního občana panoptikem správných názorů!

Téma první – Migrace

Pro potřeby tohoto článku pomineme některé menší migrace, které v Unii probíhají, jako je třeba pravidelná migrace poslanců Evropského parlamentu z Bruselu do Štrasburku a zpátky, na což máme dokonce smlouvu, vládami řízená migrace našich peněz do kapes nejprve farmaceutických, poté energetických a aktuálně zbrojařských firem a podobné drobnosti.

Ta hlavní migrace aktuálně v Evropě probíhá ze tří stran – z jihu, východu a jihovýchodu. Toto geografické členění je velice důležité! Naivním občanům by se mohlo zdát, že správný názor na migraci z jednoho směru bude automaticky stejný, jako na migraci z jiného směru. Nelze se mýlit více.

Z jihu k nám migrují zejména skupiny mírumilovných mladých mužů, kterým budeme zjednodušeně říkat černoši. Z jihovýchodu migrují hlavně Syřané. Z východu pak Rusové, kteří jsou všichni do jednoho barbaři (z tohoto pravidla neexistují výjimky). Strategie migrantů je každopádně ze všech směrů stejná – černoši, Syřané i Rusové, všichni chtějí ovládnout svůj kus Evropy. Co se liší, je taktika.

Černoši přicházejí pravidelně a dlouhodobě a jejich migraci organizují hlavně Němci pod hlavičkou různých neziskových vodních taxislužeb. Násilností se nedopouštějí, protože se ihned po přistání rozprchnou na pracovní úřady Schengenského prostoru. Naproti tomu Syřané přicházejí ve vlnách. Německo jejich transport neorganizuje, ale pouze platí, a to nepřímo úměrně tzn. čím víc peněz zaplatí sultánovi Erdoganovi, tím méně přijde Syřanů. Syřané jsou také ve srovnání s černochy schopni větších násilností, např. zapalují rekreační hotelové komplexy na řeckých ostrovech. Vesměs k tomu dochází tehdy, když v rámci plné penze dostávají pořád dokola jenom tzatziki. Kdo byl někdy na stravu v levném řeckém hotelu, má pro tyto excesy pochopení. Konečně Rusové migrují s frekvencí jednou za několik desítek let výhradně za použití násilí.

Další rozdíl je časová osa. Zbrklí Rusové by typicky chtěli ovládnout nějaký nový kus Evropy co nejrychleji i za cenu jeho úplného zničení. Naopak černoši plánují, aniž o tom vědí, ovládnout Evropu v souladu s klasickým výrokem Muammara Kaddáfího: „Evropu dobudeme dělohami našich žen“. Migrace z východu je tedy brutální, z jihu plíživá a na jihovýchodě trpí značnými výkyvy v závislosti na míře turecké inflace a na tom, jaké dostane německý kancléř pokyny z USA.

Pro občana, který chce zastávat správný názor, je důležitá terminologická stránka věci. Pamatujte si, že zatímco migraci na jihu se říká humanitární krize, na jihovýchodě se stejný proces označuje za tzv. „vydírání Erdoganem“ a konečně na východě se aktuálně jedná o speciální operaci nebo válku, podle toho, jak umíte pracovat s metaforami.

Správný názor tedy zastává občan, který ví, že v jižním směru je třeba migrantům poskytnout pomoc a pochopení, v jihovýchodním směru není pomoc žádoucí a správným řešením jsou úplatky a konečně na východě je potřeba všechny migranty povraždit. Dejte si pozor, ať to nespletete!

Aby to ale nebylo tak jednoduché, samotný směr migrace k zaujetí správného názoru nestačí. Kdybyste se totiž např. osobně zapojili do vítání migrantů na Lampeduse, dobře sledujte, kdo se zrovna vyloďuje. V opravdu extrémním případě by to také mohly být výsadkové čluny ruské černomořské flotily a případné nadšené vítání nebo poskytnutí humanitární pomoci nelze v žádném případě považovat za demonstraci správného názoru.

Závěrem konstatujme, že pokud byste si mysleli, že migraci z východu by bylo vhodné kromě násilí řešit i diplomatickou cestou, na jihu naopak demonstrativním násilím, např. potopením několika člunů hned u afrických břehů a zabavením lodí pašeráků lidí vydávajících se za neziskové organizace, případně že migraci je nejlépe vůbec nevyvolávat tím, že se budeme pořád dokola srát do lidí jako jsou či byli Kaddáfí, Husajn nebo Asad, jde o názory nesprávné. Výsledky průzkumu SOSP čte naše redakce nicméně tak, že zřejmě nejsou úplně marginální.

Téma druhé – Zdravotnická opatření, očkování, Covid 19

Jedná se o téma, které by vůbec nemělo být předmětem nějakého osobního názoru. Obavy občanů, zaznamenané v průzkumu SOSP, jsou zbytečné. Správný názor je výhradně ten, který najdete na webu Ministerstva zdravotnictví, přičemž i letos se doporučuje stránky kontrolovat několikrát denně. Pokud náhodou narazíte na osoby, zastávající nějaké jiné než tam uvedené názory, tak se s nimi moc nebavte a dejte jim rovnou do držky.

Za důvěrou v očkování a autoritu expertů stejně udělal v České republice tečku Covid.

Téma třetí – Pohlaví, gender, manželství, rodina

Zde si musíme nejprve vysvětlit základní pojmy. Pohlaví jsou biologické vlastnosti jedinců určitého druhu, např. lidského, díky níž lze tyto jedince odlišit zejména z hlediska reprodukčních dispozic. Je definováno chromozomálně, přičemž u lidí odlišujeme dvě základní kategorie – ženy mají pohlavní chromozómy XX, muži XY. Lze to říci i opačně – ženu dělá XX a muže dělá XY (a někdy též slovo). Z tohoto pravidla (nejedná se kupodivu o směrnici Evropské unie, ale biologickou danost, kterou nelze změnit hlasováním) existují velmi zřídka se vyskytující výjimky projevující se jako onemocnění, např. Turnerův syndrom, vedoucí typicky k neplodnosti.

Manželství pak je definováno jako svazek ženy a muže, jehož typickým produktem je rodina, sestávající kromě ženy-matky a muže-otce i z jednoho nebo několika dětí, opět žen a mužů.

Pro potřeby tohoto textu konstatuje naše redakce, že souhlasíte-li s uvedenými fakty, máte nesprávný názor. V moderní společnosti jsou totiž shora uvedené pojmy takzvaně fluidní. Biologické pohlaví je pomalu ale jistě vytlačováno pojmem sociální pohlaví (angl. gender), což je jakási pohlavní sebekategorizace faktů neznalých jedinců.

V souladu s uvedenými změnami se samozřejmě posouvá i terminologie. Např. pojmy matka a otec se považují za zastaralé a urážlivé. Aktuální trend je používat označení Rodič Jedna a Rodič Dva. Zde však vzniká hned několik pochybností. Jednak lze označení Rodič Dva považovat za diskriminační a zadruhé pojem rodič z povahy věci označuje člověka, který rodí. Což jsou kupodivu i v moderní západní společnosti pořád jenom ženský a chyba je tedy dokonce i v dosud standardní rodinné terminologii! Naše redakce tedy navrhuje dětem z tzv. klasických rodin, aby používaly namísto Máma a Táta oslovení Rodič a Plodič, pro méně klasické rodiny pak Rodič a Teta od vedle, Plodič a Úplně cizí pán nebo Dva strejdové, co šli zrovna kolem.

Pokud se vám zdá, že se naše redakce v tématu trochu ztrácí, tak se vám to nezdá. Každopádně nad čtenáři, kteří i po přečtení našeho výkladu nepochopili, jaký je správný názor, lámeme hůl.

Ostatní témata

K ostatním tématům uvedeným v průzkumu naše redakce pouze konstatuje, že je potěšující, že nekorektní humor představuje problém pro zanedbatelných 1,6 % dotázaných. Teď ještě kdybychom věděli, na kterých úřadech tito jedinci zrovna sedí. Trochu na tom totiž závisí případné pokračování tohoto textu v nějakém dalším vydání.

  • Sdílet: