Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Nebinární toalety už i na českých školách!

Přišla doba postvědecká a postrealistická

Učitelé z gymnázia v Plasích dopřáli žákům poslední výkřik progresívní virtuální reality v podobě „nebinárních toalet“.


Kdysi dávno, tak strašně dávno, že si to ani ten nejstarší zpátečnický konzervativec nepamatuje, se mezi předky člověka ustálil princip dvou pohlaví.

Až do konce dvacátého století lidé s tímto principem žili zcela spokojeně, přičemž onen princip vzhledem ke své zjevné obecné platnosti nezpochybnili nevědomí lidé pravěcí, středověcí náboženští dogmatici ani osvícenští vědci.

Postmoderní člověk si však k reálnému světu vytvořil tolik virtuálních alternativ a zaplevelil mozek tolika pavědeckými hovadinami, které si jejich aktivističtí proponenti protlačili i na univerzity, že s tím problém začal mít.

Začalo to celkem nenápadně a velmi lidsky: Jestliže prokazatelně existují jedinci, kteří mají buď smíšené tělesné pohlavní znaky, nebo lidé, kteří jsou vnitřně nastaveni na opačné pohlaví, než je to zjevné z podoby jejich těla, pak jim pomozme. Moderní lékařská věda tedy dokázala s těmito lidmi jejich problémy konzultovat a pokud to opravdu nešlo jinak, provedla operativní změnu pohlaví, aby se podoby jejich těla a duše k sobě co nejvíce přiblížily.

Samozřejmě nic z toho nikdy nepopíralo princip dvou pohlaví, binarity lidského pohlaví. Nula a jedna. Ne 0,3 nebo 0,6. Vždy 0 nebo 1. Je to něco nepochopitelného pro dospělého člověka i třeba trošku podprůměrné inteligence? Je snad nespravedlivé žádat, aby to chápali učitelé a ředitelka gymnázia?

Nyní jsme ale dál. Pokrokoví lidé přišli na to, že lidské není člověku pomoci, ale mást ho tvrzením, že chaos v jeho mysli musí všichni považovat za objektivní realitu. K obrazu všech možných fantazií i patologických projevů lidské mysli se tedy objevuje stále se rozšiřující počet lidských pohlaví. Kdyby snad měl někdo problém s tím počtem pohlaví, pak mu bude řečeno, že pohlaví tedy jsou asi fakt jen dvě, ale zato existuje ten značný počet „pohlavních identit“. Pochopitelně, že elementární logika říká, že existují-li dvě pohlaví, pak musí také existovat dvě a právě dvě pohlavní identity.

Ale logika sem přece nepatří. Jde o tu humanitu, takovou tu novou, lepší, víme?

Proto i pokrokoví učitelé s patrně nejpokrokovější ředitelkou Gymnázia a středního odborného učiliště v Plasích prosadili zřízení tzv. „nebinárních toalet“. Nechme paní ředitelku promluvit citátem z článku na Idnes:

„Někdo to může odsuzovat, ale škola je tu i od toho, aby naplňovala potřeby žáků,“ připomněla Lorenzová s tím, že jeden z žáků, kterých se situace týká, nechtěl obědvat před ostatními, tak mu škola vytvořila koutek, kde si může oběd v klidu sníst.“

Takže toto je, přátelé, dnešní pokročilý stav: Mladé lidi, kteří mají problém s tím, kdo vlastně jsou, budeme utvrzovat v tom, že jsou tím, kým si zrovna připadají bez ohledu na objektivní stav jejich těla a duše. A abychom byli správně progresívně inkluzivní a dokonale všechny, kteří se nějak liší, integrovali do naší pokrokové humánní společnosti, vyhradíme jim oddělené koutky, kde se mohou najíst stranou od ostatních a zvláštní záchody, kde mohou konat potřebu.

Věda a logika se evidentně přežily. Přichází prostě doba postvědecká a nová doba náboženských dogmat. Všichni opět budeme upravovat realitu, (tedy pouze její povinné vnímání), podle křiku pár agresivních zmatených existencí. Ale opovažte se proti tomu ozvat. Byli byste konzervativní zpátečníci.

  • Sdílet: