Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Moje komora mi nerozumí


Prezident lékařské komory Kubek (a jeho parta) mi (a naší partě) nerozumí, nebaví se se mnou, někdy mám dokonce pocit, že se na mě zlobí. Když jsem s ním byl předloni v diskuzním pořadu CNN Prima News byl brunátný, koulel očima a křičel. Až jsem se bál, že se mu něco stane. Lámu si hlavu, kde dělám chybu. Na medicíně jsem neopakoval ani jednu zkoušku, mám dvě atestace, za čtyřicet let praxe si na mě žádný pacient nestěžoval, platím členské příspěvky, moje podněty a připomínky, adresované komoře, byly vždy slušné, věcné, povětšinou správné. Myslím, že si mě (a naší party) prezident Kubek (a jeho parta) ve skutečnosti váží. Jen to neumí dát najevo. Možná je ale chyba přece jenom ve mě. Manželka říká, že umím být neuvěřitelně neodbytný a otravný a kdyby byla Kubkem, tak mě z komory okamžitě vyrazí. Všechny moje dosavadní pokusy o obnovení komunikace a nápravu vztahů byly marné. Tento pokus je neobvyklý a zoufalý. Zoufalí lidé ale v neobvyklé situaci dělají zoufalé a neobvyklé věci. Prezidentovi Kubkovi (a jeho partě) jsem napsal, že členské příspěvky za rok 2023 zaplatím okamžitě, jakmile se se mnou (a naší partou) začne bavit. Snad to hráz nedorozumění konečně prolomí.

Vědecká rada ČLK

Čestná rada ČLK

Etická komise ČLK

Právní oddělení ČLK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

hlavním posláním ČLK je dohled na odborností a etikou lékařské profese. V průběhu covidizmu ČLK tolerovala nebo dokonce aktivně podporovala níže uvedená tvrzení či opatření, která se ukázala jako mylná:

- pozitivita PCR testu je důkazem onemocnění, na základě pouhé pozitivity lze ukládat drakonická omezující opatření (jak se přesvědčivě prokázalo, výpovědní hodnota PCR testu je bez dalšího vyšetření mizivá,pozitivně testovaný nemusí být nakažený, nakažlivý ani nemocný)

- tvrdé lockdowny jsou účinným opatřením proti šíření viru (tvrdé lockdowny účelné nebyly, naopak napáchaly řadu škod, Švédsko, které tvrdé lockdowny nezavedlo, virózu úspěšně zvládlo, Nejvyšší správní soud označil naprostou většinu vládních proticovidových opatření za nezákonná a ex post je zrušil)

- roušky a respirátory brání šíření viru (roušky a respirátory šíření viru nebrání, plošné nařízení jejich používání, dokonce při sportu, v autě či lese, bylo nedůvodné a zdraví poškozující) 

- očkování je jedinou účinnou obranou oproti viru, ČLK usilovala o zavedení povinného očkování pro zdravotníky (očkovaný může být znovu pozitivní, nakažený, nakažlivý i nemocný těžkým průběhem)

- imunita po očkování je vyšší a déletrvající, než po prodělaném onemocnění (prodělání onemocnění poskytuje kvalitnější imunitu než očkování)

- ČLK bagatelizovala možné nežádoucí účinky vakcinace (nežádoucí účinky vakcinace jsou reálné, počty hlášených případů narůstají, za nežádoucí účinky nikdo neručí)

- ČLK nečinně přihlížela k hrubému porušování lékařské odbornosti a etiky, které očkování provázelo: očkování na nádražích či obchodních centrech, s loterií o ceny, bez individuálního posouzení zdravotního stavu očkovaného zkušeným lékařem, bez poučení očkovaného o očekávaném efektu a nežádoucích účincích, bez informovaného souhlasu, bez vedení řádné dokumentace.

V průběhu covidizmu jsem s řadou kolegů ČLK na výše uvedená pochybení opakovaně upozorňoval, naléhal na otevření kultivované diskuze, umožnění publikace kritických textů v Tempus Medicorum. ČLK tyto požadavky striktně a bez sdělení důvodu odmítala, do Domu lékařů, jsme nebyli vpuštěni, přístup na stránky Tempous Medicorum nebyl umožněn. Posledním odmítnutým byl text RNDr. T. Fürsta,Ph.D, který mimo jiné uvádí, že protilátky po prodělané infekci Covid poskytují dlouhodobou ochranu, zmiňuje riziko očkování mladých rekonvalescentů a sporné účinky respirátorů. Tato tvrzení dokládá metastudií publikovanou v prestižním časopise Lancet, resp. metastudií prestižní Cochranovské společnosti. V obou případech se jedná o zdroje založené na důsledném respektování EBM. Redakce TM po mnoha urgencích sdělila, že text publikován nebude, neboť téma covid bylo uzavřeno, předseda VR ČLK Dr. Mrozek na žádost, aby jej projednala VR ČLK, zaslal mailem kritické připomínky ke skutečnostem, které v textu RNDr. Fürsta obsaženy nebyly, na žádost o konkretizaci již nereagoval (mailová korespondence viz níže). Po celé období covidizmu ČLK odmítala kritické názory, Tempus Medicorum byl vyhrazen protagonistům covidizmu (prof. Flégr, prof. Konvalinka, prof. Hořejší, prof. Chlíbek, J. Kulveit, J. X. Doležal a další ) přičemž ani jeden ze jmenovaných nemá zkušenost z medicínské praxe. Zkušeným odborníkům (Dr. Zelená, Dr. Krátká, prof. Beran, prof. Turánek, Dr. Šinkora, Dr. Čížek, Dr. Fürst a další) naopak sluchu dopřáno nebylo, byli označování za dezinformátory, přestože podstata dezinformace jim sdělena nebyla a jejich námitky se s odstupem času ukázaly jako správné.

Všechny moje žádosti o provedení reflexe období covidizmu ČLK odmítla, téma považuje za uzavřené. Provedení reflexe je podle mě nutné, abychom se z chyb poučili, v budoucnosti je neopakovali. Protože všechny moje dosavadní pokusy selhaly, rozhodl jsem se do doby, než ČLK změní svůj odmítavý přístup, otevře Dům lékařů a Tempus Medicorum kultivované diskuzi též odborníků s kritickými názory (několik odkazů do diskuze viz níže), pozastavit placení členských příspěvků za rok 2023, resp. využít institutu zástavního práva. Je mi známo, že členství v ČLK a placení příspěvků je ze zákona povinné. Dospěl jsem však k závěru, že dalším trpným placením bych se podílel na porušování etiky a odbornosti lékařské profese, snižoval vážnost lékařského stavu. Protože jsem po celý svůj profesní život zákony respektoval, obracím se tímto na Vědeckou radu, Čestnou radu, Etickou komisi a právní oddělení ČLK se žádostí, aby můj podnět projednaly, posoudily a navrhly řešení.

V úctě. MUDr. Jan Hnízdil, OS ČLK Praha 2, Praha 19. 6. 2023

Odkazy zde:

1) První oficiální přiznání německých autorů ohledně možné souvislosti nadúmrtí a očkování

https://www.cureus.com/articles/149410-estimation-of-excess-mortality-in-germany-during-2020-2022#!/

2) Studie dokazující, že čím víc dávek vakcíny, tím víc Covidu (Clevelandská studie):

https://academic.oup.com/ofid/article/10/6/ofad209/7131292

3) Studie o vyvanutí imunity:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2804451

4) Možný vznik imunitní tolerance a imunosuprese přes IgG4:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10222767/#B9-vaccines-11-00991

5) Myokarditidy u mladých mužů - jejich četnost je vyšší než riziko hospitalizace pro Covid:

https://www.researchgate.net/publication/354465833_SARS-CoV-2_mRNA_Vaccination-Associated_Myocarditis_in_Children_Ages_12-17_A_Stratified_National_Database_Analysis

6) Aseem Malhotra (prominentní britský kardiolog)

https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/71/224

https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/72/228

7) Peter Doshi (redaktor BMJ, nejslavnější lékařského časopisu na světě)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36055877/

8) Dr. Peter Cullough v Pensylvánském senátu k vakcinaci

https://www.youtube.com/watch?v=XoMAR9rOCrk

9) Text RNDr. T. Fürsta, Ph. D, odmítnutý Tempus Medicorum a předsedou VR ČLK Dr. Mrozkem

https://www.blogosvet.cz/article/smis-versus-covidiste-dva-nula-hg4xN#article-footer

  • Sdílet: