Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Lež v obležení

Dezinformace, fake-news and all that

Politické lži o účinnosti a bezpečnosti covidových vakcín se ocitly v obležení. Zleva na ně útočí fakta ukazující, že ve skutečnosti nemáme žádné důkazy o účinnosti těchto vakcín. Zprava jsou drceny množící se evidencí vážných nežádoucích účinků.


Politické lži o účinnosti a bezpečnosti covidových vakcín se ocitly v obležení. Zleva na ně útočí fakta ukazující, že ve skutečnosti nemáme žádné důkazy o účinnosti těchto vakcín. Zprava jsou drceny množící se evidencí vážných nežádoucích účinků. Nejde ani tak o to, že bychom tohle všechno už dlouho nevěděli: Nevyhovující bezpečností profil covidových vakcín byl zřejmý z údajů ve VAERS již koncem ledna 2021 a neúčinnost vakcín byla jasná po izraelské letní vlně covidu v roce 2021. Zatím se však medicínsko-průmyslovému komplexu dařilo bránit publikaci takových zpráv v odborných žurnálech, aby se mohlo tvrdit, že odborná literatura nic podobného neobsahuje.

Poslední dobou se však cenzoři buď nějak unavili nebo pochopili, že další příliš okaté lhaní přivede celou po desetiletí pečlivě budovanou iluzi EBM k úplnému kolapsu. A tak se stalo, že se Safe&Effective lži ocitly ve smrtícím sevření impaktovaných publikací.

Nejprve pohled na levé křídlo. Zde znovu připomeneme naši studii v International Journal of Infectious Diseases, která přináší tvrdý důkaz existence efektu zdravého očkovaného v observačních datech. Přečtěte si prosím detailní vysvětlení a vězte, co z toho vyplývá: O skutečné účinnosti jakékoliv z covidových „vakcín“ proti jakémukoliv endpointu (infekce, těžký průběh, hospitalizace, úmrtí) nevíme od nástupu delta mutace vůbec nic. Tolik tedy k „Effective“.

Na pravém křídle se množí publikace o dosti závažných nežádoucích účincích spojených z covidovými vakcínami. Jen za poslední týden jsem zaznamenal dvě.

První je italská re-analýza covidových dat, která se znovu dívá na oficiální data téměř milionu lidí. Autoři se pokusili odstranit efekt zdravých očkovaných tím, že riziko úmrtí takzvaně „adjustovali na komorbidity“, neboli započítali efekt různého zdravotního stavu očkovaných a neočkovaných. A ejhle, po této korekci jim vyšlo systematicky vyšší riziko úmrtí (z jakékoliv příčiny) ve skupině očkovaných.

Ještě více znepokojivá je studie japonských autorů, který vyšla v časopise Cureus. Tato studie sleduje riziko úmrtí na různé druhy rakoviny v japonské populaci. Zatímco v roce 2020 nebylo toto riziko větší než v předpandemických letech, bezprostředně po třech velkých vlnách očkování proti covidu toto riziko signifikantně vzrostlo u mnoha různých typů rakovin. Na konci článku autoři extenzivně diskutují možné mechanismy, kterými by mRNA vakcíny mohly způsobovat rakovinu, a vysvětlují, proč je růst mortality pravděpodobněji způsoben mRNA vakcínami než covidem samotným či nedostupností zdravotní péče během lockdownů.

Za sebe dodávám, že autoři našli výrazný signál v úmrtích na rakoviny různého typu. Vzhledem k tomu, že moderní medicína už leccos dovede, docela se děsím představy, o kolik větší signál pravděpodobně bude v incidenci různých rakovin. Zřejmě je čas připravit se na zásadně špatné zprávy.

Patrně ale nejsem sám, kdo to už pochopil, protože Pfizer nedávno investoval 43 miliard dolarů do nákupu firmy Seagen, která se specializuje na inovativní léčbu různých rakovin. Veškerá podobnost s prodejci zbraní, kteří vydělávají, ať už vede jakákoliv strana konfliktu, je samozřejmě čistě náhodná.

  • Sdílet: