Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Koudelka – Česká televize 5:0

Česká televize

Někteří sledují mou snahu ukázat, jak Česká televize za vedení generálního ředitele Petra Dvořáka porušuje zákon a tají své hospodaření.


Od roku 2018 se snažím získat informaci, kolik Česká televize platí za pořady Václava Moravce (Otázky a Fokus). Až v roce 2023 mi po litém právním boji ČT nerada musela sdělit, že zaplatila externím dodavatelům asi 9 milionů Kč v roce 2017. Odmítla mi však říci, kdo jsou konkrétní příjemci těchto peněz. Uvedla jen, že Václav Moravec to není, protože je zaměstnanec televize, nikoliv externí dodavatel. Tedy částka 9 milionů zdaleka neobsahuje všechny náklady, protože v nich nejsou zahrnuty interní náklady České televize (platy zaměstnanců činných při vzniku pořadu, technika ve vlastnictví České televize, energie atd.).

Dvakrát již pro nezákonnost ve věci rozhodoval Městský soud v Praze a třikrát Úřad pro ochranu osobních údajů. Vždy Česká televize prohrála. Naposledy zrušil její odmítnutí mé žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad pro ochranu osobních údajů rozhodnutím z 16. 8. 2023. Ve svém rozhodnutí odhalil nezákonnost jednání České televize, když v rozporu se zákonem i zdravím rozumem Česká televize:

1. Vztáhla ochranu osobních údajů, kterou mají lidé, i na právnické osoby, včetně obchodních společností.

2. Spekulovala, proč vlastně chce žadatel určitou informaci, což podle zákona nemůže.

3. Neuvedla, proč chce chránit údaje podnikajících fyzických osob, když jejich údaje jsou veřejně dostupné v živnostenském rejstříku a v případě smluv od 50 000 Kč i ve veřejně přístupném registru smluv.

4. Nevedla řádně správní spis, když v něm nezaložila požadovanou informaci, aby její obsah mohl posoudit odvolací orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že generálním ředitelem ČT je nadále Petr Dvořák, byť již nezískal důvěru Rady ČT pro další funkční období, nelze vyloučit, že nezákonné jednání ze strany ČT může pokračovat. Každý ať si sám posoudí, zda Česká televize informuje řádně o svém hospodaření, zda něco nekalého netají. Je to i ukázka dvojího metru České televize, která obdobné informace někdy požaduje po ostatních veřejných subjektech, ale sama mlží a tají. A kde jsou novináři České televize? Proč neinformují, jak jejich televize jedná nezákonně? Snad se to změní za nového generálního ředitele.