Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Když pro všechny, tak pro všechny

Manželství pro stejnopohlavní páry

Sněmovna dokončila dlouhé projednávání novely občanského zákoníku, která měla zavést homosexuální manželství. Výsledkem je uzákonění svazků dvou lidí stejného pohlaví pod názvem "partnerství", pro které mají platit stejná ustanovení jako pro manželství s výjimkou adopcí dětí.


Umožnit homosexuálním párům uzavřít manželství je vydáváno za narovnání práv. Jeho redefinice ukončit údajnou diskriminaci na základě sexuální orientace. Jako kdyby všichni jinak orientovaní žili v trvalém svazku s jedním partnerem. U nás odmítnuté nové pojetí manželství existuje v západní Evropě, na velké části amerického kontinentu a šíří se napříč světem. Častým dovětkem zastánců bývá, že změna tradičním párům nic nebere. Také ale ve skutečnosti nikoho nezrovnoprávňuje. Pouze vytváří privilegium pro některé homosexuály. Lidé nežijící v páru, tedy ti, kteří - ať homosexuálové nebo nehomosexuálové - často střídají partnery nebo ti, kteří žijí bez partnera, jsou zcela opomíjeni. Nevkusným způsobem se všeobecně používá pojem "manželství pro všechny", jako by všichni žili nebo toužili žít v páru. Autor tohoto článku žije sám a nehodlá na tom nic měnit. Kdo se kdy začne prát za jeho rovnost a důstojnost?

Definice manželství jako svazku jednoho muže a jedné ženy je vydávána za projev omezenosti, zastaralosti a dokonce homofobie. Pohoršení vyvolalo, když ve sněmovní debatě jeden lidovecký poslanec pronesl, že hovězí je hovězí. Omezenecky se ale jako samozřejmost bere, že manželství musí tvořit dva lidé. Při použití stejně emocionální argumentace jakou používají agresivní LGBT aktivisté by se tomu mohlo říkat třeba fanatismus párovitosti, binominální bigotnost, fašismus duality. Potenciální aktivisté za uzákonění sologamie a polygamie by mohly své odpůrce obviňovat ze solofobie a polyfobie.

Schválený návrh je naprosté minimum, čeho se takzvaní liberálové dožadovali. Není jasné jak dopadne v Senátu. V budoucnu se při jiném politickém složení parlamentu nepochybně dočkáme dalších pokusů o uzákonění stejnopohlavních manželství. Pokud by se návrh nazývající institucionální homosexuální vztah "partnerství" bez jakéhokoliv dalšího přívlastku prosadil a přetrval budoucí léta, mohlo by se stát, že toto slovo začne ztrácet slovní význam. Výraz partner by se začal používat jako synonymum ke slovu homosexuál a z běžné lidské řeči by kvůli hrozící záměně vymizeli obchodní partneři, partneři ve zločinu a další partneři. V moderní čínštině nabývá významu homosexuál slovo tchung-č' (同志, v pchin-jinu tóngzhì) znamenající soudruh.

  • Sdílet: