Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Jeden z hlavních důvodů vraždění: protiizraelský fanatismus

Vzpomínka na 11. září 2001

V pondělí 11. září si připomínáme, že uplynulo 22 let od nejhoršího teroristického útoku v dějinách světa a nejtragičtějšího únosu v historii civilní letecké dopravy. Opakovat, co se tehdy stalo, jistě není potřebné.


Víme to velice dobře.

Co tedy? Především: na chvíli se zastavit a zavzpomínat. Vzdát poctu 2977 obětem toho ďábelského činu spáchaného ve jménu islámu a z fanatické nenávisti ke všemu, co představuje svobodný svět. A také z fanatické nenávisti k Izraeli provázené zavilým antisemitismem. Současně proklít oněch 19 dobrovolných sebevrahů, kteří to všechno způsobili.

Že jedním z klíčových důvodů, proč k 11. září došlo, byl antiizraelský fanatismus, potvrdil samotný Usáma bin Ládin v „Dopise americkému lidu“. Jeho text v anglickém překladu přinesla řada médií, mezi nimi i britský The Guardian (Full text: bin Laden's 'letter to America'/24. 11. 2002/ODKAZ)

V dopise uvozeném slovy „Ve jménu Alláha, nejmilostivějšího a nejmilosrdnějšího“ je hned v úvodu vysvětleno, proč muslimští teroristé proti USA bojují (bin Ládin ovšem nemá na mysli pouze Al Kajdu, ale celou muslimskou obec, tedy ummu – LS). Šéf teroristů píše: „Napadli jste nás v Palestině.“ Myšleny Spojené státy a jejich spojenci.

Dále rozvíjí teorii, že Palestina (v teritoriu britského mandátu, nikoli pouze Západní břeh a Pásmo Gazy – LS) se dostalo na více než 80 let pod vojenskou okupaci; „Britové předali Palestinu s vaší pomocí a podporou Židům, kteří ji přes 50 let okupují. (…) Vytvoření a trvání Izraele je jeden z největších zločinů a vy jste vůdci jeho zločinců. (…) Vznik Izraele je zločin, který musí být vymazán. Každá osoba do jedné, jejíž ruce jsou znečištěny tím, že se podílela na tomto zločinu, za to musí zaplatit a těžce za to pykat.“

Hovoří-li jeden z největších zločinců poválečné éry na prvním místě tímto způsobem o Izraeli a Palestině, nelze to interpretovat jinak, než že samotný vznik židovského státu z rozhodnutí OSN a podpora, které se mu od Spojených států dostalo a dostává, jakož i pro muslimy nepříjemný fakt, že se Izrael nepodařilo zničit vojensky, byl jedním z klíčových důvodů brutálního útoku proti Spojeným státům 11. září 2001.

V dalším odstavci bin Ládin předkládá svůj fantasmagorický výklad toho, kdo má historické právo na Palestinu. Samozřejmě muslimové, nikoli Židé; právo Židů na jejich pravlast hodnotí jako „vykonstruované lži“, které vyvolávají slzy smíchu. Je to prý jeden z nejvíce rozšířených výmyslů v historii. A jak to tedy je správně? „Lidé Palestiny jsou čistí Arabové a původní Semité. Jsou to muslimové, dědici Mojžíše (pokoj s ním) a dědici skutečné Tóry, která se nezměnila. Muslimové věří na všechny proroky včetně Abrahama, Mojžíše, Ježíše a Mohameda, mír a požehnání Alláha s nimi všemi. Jestliže bylo Mojžíšovým následovníkům v Tóře přislíbeno právo na Palestinu, pak těmi, kdo je nejvíce hoden tohoto slibu jsou muslimové“.

Bin Ládin dodává: „Když muslimové dobyli Palestinu a vyhnali Římany, Palestina a Jeruzalém se vrátily k islámu, náboženství všech proroků, mír s nimi. Proto volání po historickém právu na Palestinu nemůže být vzneseno proti islámské ummě, která věří ve všechny Alláhovy proroky, pokoj a požehnání s nimi – a my mezi nimi neděláme žádný rozdíl.“

Tak jednoduché to je. Tedy za předpokladu, že přijmeme výklad, že dějiny Středního východu začínají muslimskou expanzí a dobytím Svaté země arabskými vojsky.

A ještě jeden odstavec v dopise stojí za citaci. Američanům bin Ládin vyčítá: „Podpořili jste Židy v myšlence, že Jeruzalém je jejich věčné hlavní město, a souhlasil jste, že do něj přesunete svoji ambasádu.“ V tom se bin Ládin nemýlil; je to pravda a je to tak správné. Myšlenka přemístění US velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, hlavního města Státu Izrael, byla pak realizována za prezidenta Trumpa v březnu 2018. Ovšem to další, to už jsou chorobné nesmysly: „S vaší pomocí a pod vaší ochranou plánují Izraelci zničit mešitu Al-Aksa. Pod ochranou vašich zbraní Šaron*) vstoupil do mešity Al-Aksa, aby ji zneuctil v rámci přípravy na její ovládnutí a zničení.“

*) V září 2000 tehdejší šéf pravicové opozice a od následujícího roku premiér Ariel Šaron navštívil Chrámovou horu, nikoli na ní se nacházející mešitu Al Aksa. Tato návštěva, která by za normálních okolností stála nanejvýš za noticku v novinách (jako kdyby šéf české opozice Babiš navštívil nádvoří Pražského hradu), vyvolala na arabské straně neskutečnou vlnu hysterie a byla pro šéfa Palestinců Arafata důvodem k tomu, aby odstartoval vražednou teroristickou kampaň známou jako II. intifáda. Problém je v tom, že Palestinci považují za mešitu Al Aksa nejen samotnou stavbu na okraji Chrámové hory, ale celý areál Chrámové hory, který je zároveň nejposvátnějším místem židovského náboženství, neboť zda sloužily lidu Izraele oba starověké Chrámy.

Pokud tedy tvrdím, že jedním z důvodů pro vraždění nevinných dne 11. září 2001 je muslimská nenávist k Izraeli, tak v tomto článku nabízím výše uvedený důkaz. Usáma bin Ládin a jeho vražedné komando udělali ve velkém to, co – z hlediska počtu obětí při jednotlivých teroristických akcích v menším, ale o to častěji – dělají jejich soukmenovci v Izraeli a na Západním břehu Jordánu: vraždí nevinné. Mezi „9/11“ a terorem ve Svaté zemi je přímá ideová spojitost. Možná i tento fakt nám pomůže lépe pochopit, proč palestinští Arabové po útoku na Dvojčata jásali a obdarovávali se sladkostmi, zatímco lidé ve svobodném světě byli oněmělí hrůzou a zděšením a prožívali nepopsatelný šok z něčeho tak ďábelsky obludného, co se vymyká jakémukoli rozumového chápání normálně uvažujícího člověka.

  • Sdílet: