Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Hormonální antikoncepce a Covid

medicína založená na úvaze

Užívání některých preparátů ze skupiny hormonálních kontraceptiv je spojeno s mírně vyšším rizikem vzniku žilní trombózy.


Co je to žilní trombóza? Je to krevní sraženina lpící na vnitřní stěně žíly, která zužuje nebo úplně uzavírá její průsvit. Může být minimálního rozsahu, kdy je bezpříznaková, ale i masivní, kdy brání odtoku krve z příslušné oblasti a projeví se otokem nebo bolestí. Nejobávanější komplikací žilní trombózy je plicní embolie. Mezi její příznaky patří tlak na hrudi, dušnost a poruchy srdečního rytmu. Ve zvlášť závažných případech probíhá pod obrazem náhlé srdeční zástavy.

Co je to mírně vyšší riziko? Je to zřetelně častější výskyt komplikace, který ale nebrání v podávání léku, protože její výskyt je řídký a případy jsou málokdy závažné.

Současný výskyt jakéhokoli dalšího rizikového faktoru však dramaticky mění situaci. Tam, kde je známa laboratorní odchylka ve smyslu zvýšené srážlivosti, tam, kde již nastala žilní trombóza někdy v minulosti, ať už přímo u konkrétní osoby nebo v její rodině, je při předepisování HAK na místě zdrženlivost. Pacientky by měly být na tuto skutečnost výslovně upozorněny a je vhodné provést hematologické došetření, které se jinak rutinně neprovádí, protože jeho cena je poměrně vysoká a výtěžnost nízká.

Co dalšího napomáhá vzniku trombózy? Obezita, nedostatek pohybu, dehydratace, zlomeniny – zejm. dolních končetin, větší operace, zvláště s pooperační imobilizací (v ČR je prakticky vždy aplikována protisrážlivá prevence), mnohahodinové letecké přesuny aj.

Není možné dále ignorovat fakt, že aktivně probíhající infekce SARS-Cov2, stejně jako podstoupení očkování proti němu, představují významné faktory pro vznik trombózy, a to nejen v souvislosti s faktory dalšími, ale i samy o sobě. Tzv. VITT (SARS-CoV-2 Vaccine–Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia) je nyní předmětem intenzivního výzkumu.

Co o ní zatím víme? Hlášena je poměrně zřídka, ale s růstem povědomí o ní počty jistě narostou. Výskyt je častější u mladších žen. Postihuje netypické lokalizace, tedy nejen žíly dolních končetin, ale i žíly mozkové, jaterní, střevní a řečiště tepenné. Pokud vznikne, její průběh je extrémně závažný.

Mechanizmů vzniku se předpokládá několik a jejich rozbor jde nad rámec tohoto textu.

Vědomí si rizik ještě neznamená HAK vysadit nebo přímo zavrhnout. Je to pouze možnost kvalifikovaně se rozhodnout. Také to znamená jednu věc: čekání na velké, randomizované, multicentrické, dvojitě zaslepené (ale taky smyšlené, uplacené, špatně navržené, špatně vyhodnocené a špatně interpretované) studie by znamenalo jen čekání na další komplikované, na další postižené a další mrtvé. Nikdy nebudeme mít neotřesitelné studie na všechno. Proto musíme být stále ve střehu, sbírat data, třídit, zveřejňovat, analyzovat. Používat rozum a medicínu založenou na úvaze.

  • Sdílet: