Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Grýndýloviny aneb voloviny z EU Část 2. – SMART Euro-toaleta, aneb omezení kálení

Humor, satira, EU, green deal, WC

V rámci boje za klima a v duchu zeleného údělu navrhuje EU zakázat v EU prdění a kálení mimo certifikované Euro-toalety.


Povinným používáním výhradně Euro-toalet se sníží emise skleníkových plynů o 15 až 20 %. Euro-toalety jsou navrženy jako smart a jsou řízeny umělou inteligencí. Vstoupit do nich lze pouze přes mobilní aplikaci. Smart toaleta dokáže pohlídat nejen čas strávený na toaletě, ale i zvážit fekálie a stanovit tak uhlíkovou daň z množství. A samozřejmě též z času stráveného na toaletě.

Stanovena je doba používání: maximálně jednou denně. První minuta je zdarma a hmotnost do 10 g též. Ušetří uvědomělý Euroobčan, který dokáže do jedné minuty toaletu opustit, a navíc vytlačí malý bobek dle zavedených standardů. Jinak se samozřejmě počítá čas strávený na toaletě a celková hmotnost produktu. Na základě toho se stanoví platba uhlíkové daně. Při opuštění toalety systém vyhodnotí uhlíkovou stopu a pošle uživateli toalety QR kód k provedení platby daně.

Opakované použití toalety během jednoho dne je možné za následujících podmínek. Musí o něj být požádáno zasláním SMS na příslušný úřad, který může (ale také nemusí) opakované použití toalety povolit. Samozřejmě za příslušný poplatek a v zákonem stanovené lhůtě. Vzhledem k překročení denního limitu fekálií, je opakované použití toalety v jeden den řešeno dvojnásobnou taxou uhlíkové daně.

Pouze v případě, že občan svoji potřebu vyměšování v jeden den nevyčerpal, může být tato převedena na následující den, o což ani nemusí být žádáno, přičemž platí standardní taxa. Není ale možné převádět nevyčerpané kálení do další dní, stejně jako není možné krátit denní potřebu v případě dvojnásobného použití toalety v předešlém dni.

Je zakázáno na toto nařízení kálet. Kálet na hlavu ostatním mohou jen pověření úředníci, přičemž jsou při tomto způsobu kálení osvobozeni z platby uhlíkové daně.

Milujeme EU: vše pro naše dobro a kvalitní nízkoemisní vyměšování. Již brzy!

  • Sdílet: