Blogosvět.cz logoBlogosvět.cz logo

Bojkot olympiády

Bojkot, olympijské hry

Mluví se o bojkotu olympijských her v Paříži 2024 kvůli účasti sportovců z Ruska a Běloruska.


První bojkot olympiády byl za studené války roku 1980 USA a jejich spojenci vůči hrám v Moskvě, což jim za čtyři roky Sovětský svaz se spojenci vrátil v Los Angeles. Karel Schwarzenberg v rakouském Die Presse 30. 8. 2008 chtěl neúspěšně bojkot zimní olympiády v ruském Soči 2014 pro rusko-gruzínskou válku. Ale nešlo o postoj „padni, komu padni“, když nechtěl bojkot letní olympiády v Londýně 2012 kvůli britskému útoku na Jugoslávii a Irák.

Mezinárodní olympijský výbor dbá na rozvoj olympijského hnutí a ne rozpory velmocí. Bojkot lze realizovat skrz rozhodnutí těch národních olympijských výborů, které jsou závislé na vládách, které budou chtít bojkot prosadit.

I kdyby se náš olympijský výbor rozhodl pro bojkot, mohou se sportovci i diváci olympiády účastnit. Ústava garantuje občanům svobodu opustit území Čech, Moravy a Slezska a vrátit se. Důvodem omezení pohybu nemůže být odpor vlády ke sportovní akci.

Ovšem Spojené státy americké to připouští, když svým občanům od 1977 omezovaly návštěvy Kuby či zakázaly šachovému velmistru Robertu Fischerovi, občanu USA, hrát šachy v Bělehradě roku 1992, protože USA vedly protijugoslávskou politiku, a za porušení tohoto zákazu jej stíhaly. Proto se nemohl vrátit do USA, kde mu hrozilo zatčení a stál se tak příkladem politicky pronásledovaného Američana a sportovce. Poté, co jej odmítlo vydat Japonsko do USA, se uchýlil na Island, kde zemřel roku 2008.

Bojkot vynucují i někteří sponzoři. Realitní magnáti CPI Property Group informovali, že jsou proti účasti sportovců z Ruska i za cenu bojkotu her. Státem ovládaný ČEZ uvedl, že se ruští sportovci nesmějí účastnit olympijských her (M. Vybíral: Sponzor ČOV. Bojkot v případě účasti Rusů v Paříži! Sport.cz 16. 2. 2023). Ale mají o účasti sportovců na olympijských hrách rozhodovat boháči? ČEZ ovládá stát. Nejde o přání vlády, která nemůže bojkot nařídit, tak se jej snaží vynutit skrze ČEZ? Připomíná to vypnutí vládě nepohodlných webu 25. února 2022, kdy vláda ústavní zákaz cenzury obešla doporučením tohoto kroku sdružení CZ.NIC Vojenským zpravodajstvím.

Nemůže-li vláda nařídit sportovcům a olympijskému výboru bojkot olympiády, nemůže toho dosáhnout podloudně skrze vládou ovládané akciovky. Sport nemá být služkou politiky a sportovce nelze třídit na politicky, rasově a ideově vhodné a nevhodné pro olympiádu. Navíc západní společnosti by byly ve světovém měřítku nahrazeny ve sponzorství olympijských her dravými asijskými společnostmi, které politické zájmy západních vlád nezajímají.